Anni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna

Anni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna

Viestintä, 31.8.2016

VTT:n ja Miina Sillanpään Säätiön julkaisussa "Anni ja Onni - Huomaamaton teknologia arjen apuna" on selvitetty, miten ikäihmisen kotiin sijoitettavan teknologian avulla voidaan havaita muutoksia hänen toimintakyvyssään.

 Jos päivittäisessä elämässä tapahtuvat muutokset tunnistetaan luotettavasti ja riittävän ajoissa, voidaan tarpeelliset tukitoimet käynnistää oikea-aikaisesti.

- Lähtökohtana on positiivinen näkökulma. Ikäihmisen päivittäisen toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden tukeminen eettisesti kestävän teknologian avulla, ja siten merkityksellinen elämä itsenäisesti kotona asuen", kertoo Miina Sillanpään Säätiön kehittämispäällikkö Helena Launiainen, joka on julkaisun toinen toimittaja. 

Avunsaamisen ja yksityisyyden ristiriita: Tuki vai tunkeilu? 

Suuri osa ikäihmisistä haluaa asua ja asuukin omassa kodissaan elämänsä loppuun saakka. Tämä on yhä paremmin mahdollista uusien tieto- ja viestintäteknologioiden ympärille kehitettävien palvelujen avulla. Seuranta- ja mittausteknologiaa hyödyntäen kehitetään ratkaisuja, jotka tarkkailevat huomaamattomasti ja luontevasti ikäihmisen arkiselviytymistä tutussa kotiympäristössä kaikkina vuorokauden aikoina. 

Vastuullisuus ja eettisyys on nostettava oleelliseksi osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa. Osaamista on jaettava ja kehitettävä yhdessä ikäihmisten kanssa heidän hyvää elämäänsä edistäen. Ikääntyvien teknologiapalvelujen kehitystyön eettinen tarkastelu tulee sisällyttää osaksi laajempaa tietoyhteiskunnan kehittämiseen liittyvää keskustelua. Tämä edellyttää monialaista osaamista, joka mahdollistaa käyttäjiä palvelevan teknologian kehittämisen, ja samalla edistetään alan liiketoiminnan kehitystä ja tulosta.  

- Teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ei tule pohtia ainoastaan negaatioiden, kuten yksityisyyden suojan tai itsemääräämisoikeuden menettämisen kautta. Oleellista on tarkastella ja ottaa osaksi suunnittelua, millä tavalla teknologia voi olla mahdollistamassa itsenäistä ja hyvää elämää, painottaa VTT:n johtava tutkija Jaana Leikas, julkaisun toimittaja. 

Kirja on suunnattu ikäihmisille, omaisille, hoitoalan henkilöstölle, teknologian kehittäjille ja päättäjille.

Julkaisu on luettavissa sähköisesti issuu.com. 

banneri


 Takaisin