Syöpää ei pidä pelätä – sitä voidaan hoitaa myös iäkkäillä ihmisillä

Viestintä, 8.6.2016

Suurin osa syöpään sairastuvista on iäkkäitä ihmisiä. Hoitoja on suunniteltava niin, että elämänlaatu säilyy iästä riippumatta, sanovat pääsihteeri Sakari Karjalainen ja toiminnanjohtaja Satu Helin. Suomen Syöpäyhdistys ry - Cancerföreningen i Finland rf on Vanhustyön keskusliiton uusin jäsen. Järjestöt ovat käynnistämässä yhteistyötä keskenään.

Sakari Karjalainen on seurannut tiiviisti syöpään sairastuvuutta ja syöpähoitojen kehitystä myös kansainvälisesti. Syöpä on iäkkäiden sairaus ja tavallisin yli 65-vuotiailla. Vielä yli 85-vuotiaita syöpään sairastuneita on Suomessa vuosittain liki 3 300 eli joka viikko yli 60 uutta tapausta.

– Kaikkein iäkkäimmillekin sairastuneille on voitava tarjota hyvä elämänlaatu. Lääketiede kehittyy ja monia hoitoja voidaan tuoda myös kotiin. On tärkeää levittää tietoa syöpäsairauksista ja hoitomahdollisuuksista myös palvelutaloissa ja kotihoidossa toimivalle henkilökunnalle. Tiedon levittäminen myös ikäihmisille itselleen on tärkeää, sanoo pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Suomen Syöpäyhdistys ry on Vanhustyön keskusliiton uusin jäsen

Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen Syöpäyhdistykseen kuuluu 12 alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasjärjestöä.  Syöpäjärjestöillä on yli 120 000 jäsentä.

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio, johon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä. Keskusliiton tiedotusverkoston kautta on mahdollista levittää tietoa myös syöpäsairauksiin ja niiden hoitoon liittyvistä asioista.

– Syöpäjärjestöt on tärkeä uusi yhteistyökumppani Vanhustyön keskusliitolle, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin. 

– Haluamme kehittää jäsenistömme osaamista eri alueilla ja Syöpäjärjestöjen kautta saamme uutta erityistietoa käyttöömme ja jaettavaksi eteenpäin. Syöpään sairastuneille tärkeitä ovat omat verkostot vertaistukena ja tiedonvälityskanavana.

Molemmille järjestöille on tärkeää syöpään sairastuneen henkilön välitön ja asianmukainen hoito sekä elämänlaadun varmistaminen. Kumpikin järjestö on mukana valtakunnallisessa Kuolevan hyvä hoito -hankkeessa. VTKL on hankkeen aikana julkaissut kannanoton, laatinut hyvän saattohoidon muistilistan ja järjestänyt jäsenistölleen koulutusta ennakoivan saattohoidon ja yhteissuunnittelun toteuttamisesta sekä vapaaehtoisten ottamisesta mukaan toimintaan.

Lisätietoja:

Vanhustyön keskusliitto:

toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin (at) vtkl.fi,

viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen (at) vtkl.fi

Suomen Syöpäyhdistys:

pääsihteeri Sakari Karjalainen, 0400 818 910, sakari.karjalainen (at)cancer.fi,

viestintä- ja ennakointijohtaja Satu Lipponen, 050 563 4558, satu.lipponen (at)cancer.fiTakaisin
Syöpää ei pidä pelätä – sitä voidaan hoitaa myös iäkkäillä ihmisillä