Pohjoismainen gerontologiakongressi: Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla

Viestintä, 17.6.2016

Pohjoismainen gerontologiakongressi NKG2016 järjestetään Tampereella 19.–22.6.2016. Vanhustyön keskusliitto osallistuu kongressiin useilla kehittämishankkeillaan, joita esitellään sekä posterinäyttelyssä että suullisissa esityksissä.

Kansainvälisessä posterinäyttelyssä on esillä Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminta ja sen tuomat hyvät tulokset iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi. Toimintamallin mukaiseen ryhmätoimintaan on osallistunut jo yli 7000 iäkästä ihmistä ympäri Suomea ja palautteen mukaan 98 % osallistujista suosittelee toimintaa myös muille yksinäisyyttä kokeville ihmisille.

Tiistaina 21.6. kongressissa on suomenkielinen ohjelma vanhustyön asiantuntijoille teemalla Välineitä hyvään vanhuuteen. Teemapäivään liittyvän osuuden Asenne, taito ja johtaminen puheenjohtajana toimii VTKL:n toiminnanjohtaja Satu Helin. Päivässä ovat mukana seuraaviin aihepiireihin liittyvät posteriesitykset Vanhustyön keskusliitolta:

  • Iloa ja oivallusta iäkkään ihmisen arkeen; Senioritoiminnan koulutusta ammattilaisille sekä vapaaehtoisille virikkeellisen arjen tukemiseen hoiva- ja kotiympäristöissä sekä Vahvike ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankin sisällön antamat mahdollisuudet viriketoimintaan.
  • Tekee mieli oppia teknologiaa – Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista.
  • Ikäihmisten digitaalinen osallisuus – toimintatapoja kehitetään järjestökentällä (kuuden toimijan yhteisesitys iäkkäiden ihmisten tietotekniikkataitojen sekä teknologian käyttöönoton edistämiseksi).

 
Vanhustyön keskusliiton koordinoimalla ja RAY:n rahoittamalla Eloisa ikä –ohjelmalla on kongressissa posteriesityksenä mm. miten ohjelman teemaverkostoissa luodaan uutta vanhuuskulttuuria. Aihepiireinä ovat etsivä ja löytävä työ, mielenterveys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus, vapaaehtoisuus, maaseutu ja MuistiMIKE-työkalu. Lisäksi posterinäyttelyssä esitellään kuusi muuta ohjelman osa-hanketta eri puolilta Suomea. Ohjelman tutkijat, Minna Pietilä ja Marja Saarenheimo, pitävät NKG:ssa esitykset sessiossa Meaning of social relations for older people ja symposiumissa Positive mental health of older people. 

Tampere-talossa pidettävään kongressiin on ilmoittautunut noin 900 henkilöä yli 40 maasta. Kongressissa on tarjolla kolmen päivän aikana yli 500 englanninkielistä tieteellistä esitystä.

Suomenkieliseen erillisohjelmaan tiistaina 21.6. on ilmoittautunut 160 henkilöä ympäri Suomea.

 Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin @ vtkl.fi
Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen @ vtkl.fi

Eloisa ikä -ohjelma: http://bit.ly/1S8JrJx
Ystäväpiiri-toiminta: http://bit.ly/25WZUxw
Vanhustyön keskusliitto: www.vtkl.fiTakaisin
Pohjoismainen gerontologiakongressi:
Vanhustyön keskusliitto mukana useilla kehittämishankkeilla

Posterit:

Ikäihmisen digitaalinen osallisuus
Ikäihmisen digitaalinen osallisuus
565 KB, päivitetty 17.6.2016
Iloa ja oivallusta iäkkään ihmisen arkeen
Iloa ja oivallusta iäkkään ihmisen arkeen
1 MB, päivitetty 17.6.2016
Eloisa ikä -teemaverkostossa luodaan uutta vanhuuskulttuuria
Eloisa ikä -teemaverkostossa luodaan uutta vanhuuskulttuuria
396 KB, päivitetty 17.6.2016
Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista
Kotiturva-hanke edistää ikääntyneiden ihmisten kotona asumista
484 KB, päivitetty 9.9.2016


Kongressin nettisivut:
http://23nkg.fi