Yli 70-vuotiaat innostuivat ainutlaatuisesta työmahdollisuudesta

Yli 70-vuotiaat innostuivat ainutlaatuisesta työmahdollisuudesta

Viestintä, 31.5.2016

Tiedekeskus Heurekan opashaku vanhenemisen taidosta kertovaan Dialogi ajassa -näyttelyyn herätti laajalti kiinnostusta saaden aikaan hakemusten vyöryn – hakemuksia tuli yhteensä 578. Vanhustyön keskusliitto on näyttelyssä asiantuntijayhteistyökumppanina.

Hakemusten suuri määrä ja hakijoiden korkea taso yllättivät Heurekan väen iloisesti. Hakijoiden joukossa oli suunnilleen yhtä paljon miehiä ja naisia. Oppailta edellytetään muun muassa sosiaalisuutta, elämänmyönteistä asennetta, vuorovaikutustaitoja ja yli 70 vuoden elämänkokemusta. Vanhimmat hakijat olivat yli 90-vuotiaita.

- Olemme hyvin kiitollisia tästä hakemusvyörystä. Hyviä hakijoita on paljon, joten meillä on edessämme todella vaikea tehtävä, Heurekan innoituspäällikkö Merja Nuutinen sanoo.

Yli 70-vuotiaiden hakijoiden aktiivisuus ja elämänmyönteisyys teki heurekalaisiin vaikutuksen. Hakemusten perusteella energiset ikäihmiset kaipaavat haasteellista ja mielenkiintoista tekemistä sekä uusien asioiden opettelua myös eläkepäivinä.

Kesäkuussa järjestettävään kaksipäiväiseen valintatilaisuuteen kutsutaan hakemusten perusteella 120 hakijaa, joiden joukosta valitaan 30 senioriopasta. Uudet dialogioppaat aloittavat työnsä koulutusjaksolla 12. syyskuuta.

Lokakuussa 2016 avautuva Dialogi ajassa – vanhenemisen taito on ainutlaatuinen näyttely yhdestä aikamme merkittävimmistä teemoista – ihmisen ikääntymisestä. Näyttely antaa tietoa vanhenemisen yksilöllisestä ainutkertaisuudesta, lisää empatiaa ikääntyneitä kohtaan, voittaa ennakkoluuloja, syventää sukupolvien välistä dialogia ja lisää tietoisuutta ikääntymisen tuomista mahdollisuuksista. Siinä käsitellään iän ja vanhenemisen eri puolia alan parhaiden asiantuntijoiden eli yli 70-vuotiaiden innoittajien ohjauksessa.

Dialogi ajassa kannustaa sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen ja antaa samalla mahdollisuuden kokea, millaisia arkipäivän haasteita vanhus kohtaa. Näyttelyssä pääsee kokeilemaan muun muassa sitä, miltä tuntuu kivuta portaita ylös ja alas hitaasti liikkuvana mummona tai vaarina, ja miten hankalaa on avata lukko tärisevin käsin.

Näyttelyn teemat eivät kannusta vain pohtimaan omaa ja muiden ikääntymistä, vaan ne antavat ajattelemisen aihetta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ikääntyminen on yksi tärkeimmistä sosiaalisista kysymyksistä, joka koskettaa koko maailmaa.

Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus Suomen väestöstä kasvaa koko ajan ja sen arvellaan nousevan nykyisestä 19,9 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tämän arvion mukaan vuonna 2020 Suomessa on jo yli miljoona 65-vuotiasta. Arvion mukaan koko maapallon väestöstä peräti kolmasosa on yli 65-vuotiaita vuonna 2050. Suomi on yksi maailman nopeimmin ikääntyviä kansakuntia Japanin, Italian ja Saksan rinnalla.

Kuvateksti: Innoituspäällikkö Merja Nuutinen (vas.) ja pääinnoittaja Pia Mäkelä käyvät läpi Dialogi ajassa -näyttelyyn tulleita työhakemuksia. Kuvaaja: Anniina Nissinen / HeurekaTakaisin