Opinnäyte tietotekniikkaopastuksista muistisairaiden kanssa

Opinnäyte tietotekniikkaopastuksista muistisairaiden kanssa

Viestintä, 17.5.2016

Paula von Koch on tehnyt Diakonia-ammattikorkeakouluun opinnäytetyön: Tietokoneet käyttöön - Muistisairaiden kognitiivinen kuntoutus päivätoimintayksikkö Meripihkassa.

Tuloksista selvisi mm. että muistisairaat suhtautuvat tietokoneen käyttöön innostuneesti päästyään yli uuden asian edessä koetusta epävarmuudesta. Kahdenkeskisessä opastuksessa osallistujien toimijuus vahvistui ja tunteista esiin tuli iloa ja innostusta. Onnistumisen kokemukset edistivät myönteistä suhtautumista uuteen viriketoiminnan muotoon. Internetopastus tuki kognitiivista kuntoutusta runsaan muistelun ja uuden oppimisen muodossa.

Lue koko opinnäytetyö. 

Lisää nettiopastustoiminnasta: www.vtkl.fi/seniorsurf Takaisin