Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kokeilujen rahoitushaku on käynnissä

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - Kokeilujen rahoitushaku on käynnissä

Viestintä, 25.5.2016

Hallituksen kärkihankkeen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa valtionavustusten haku on avattu. Vanhustyön keskusliitto on ollut yhtenä osallisena hankkeen valmistelussa.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, jotka toteutetaan riittävän suurella alueellisella pohjalla, johon maakunnan alueen kaikki tai melkein kaikki kunnat osallistuvat. Kokeilut on toteutettava usean toimijan yhteistyönä: osallistujina voivat olla kunnat tai kuntayhtymät, järjestöt, yritykset, seurakunnat tai muut toimijat.

Kokeiltaviksi on valittu seuraavat kokonaisuudet:
I Ikäihmisten palvelujen toimintamallit

1.    keskitetty alueellinen asiakas-/palveluohjaus

2.    toimiva kotihoito sekä

3.    asumisen ja palvelun yhdistävät kokeilut

II Kaikenikäisten omaishoidon vahvistamisen toimintamallit

1.    omais- ja perhehoidon keskukset kokeilujen tukena

2.    kokeilu vammaisten lasten omaishoidosta,

3.    kokeilu mielenterveys- ja päihdekuntoutujien omaisten ja omaishoidon tukemisesta sekä

4.    kokeilu muistisairaan iäkkään omaishoidosta.

Rahoituksen hakuaika on 10.5.–31.8.2016. Päätökset tehdään syyskuun 2016 aikana ja kokeilut alkavat lokakuussa.

Lisätietoja STM:n sivuilta 

Tutustu myös infotilaisuuden videoon

http://videonet.fi/web/stm/20160516/ Takaisin