Vanhustenviikon materiaalien postitukset alkavat

Vanhustenviikon materiaalien postitukset alkavat

Viestintä, 26.4.2016

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään lokakuussa 2.–9.10. teemalla Tekee mieli oppia - Lust att lära sig! Keskusliitto on tuottanut jälleen teemalehden ja julisteen kannustaakseen eri yhteisöjä kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla.

Materiaalia jaetaan toukokuun aikana yhteensä yli 2 500 osoitteeseen mm. kuntiin, järjestöihin, oppilaitoksiin, seurakuntiin ja palvelutaloihin. Yhteistyökumppaninamme postituksessa on yleishyödyllinen Rinnekoti-Säätiö.

Uuden oppiminen on totuttu liittämään koulutusjärjestelmään, oppivelvollisuuteen ja sen jälkeiseen opiskeluun tulevaa ammattia ja työuraa varten. Monissa työtehtävissä edellytetään toistuvaa täydennyskoulutusta ja osaamisen päivittämistä eri keinoin. Työelämän muutokset voivat edellyttää opiskelua kokonaan uuteen ammattiin.

Elinikäisen oppimisen olisi hyvä myös yleistyä sekä työhyvinvointia että hyvää vanhuusikää edistävänä tekijänä. Esimerkiksi itsenäinen suoriutuminen ja palvelujen digitalisaatio edellyttävät yhteiskunnan kehityksessä mukana pysymistä. VTKL:n toiminnanjohtaja Satu Helin huomauttaa, että vanhuusikää ja eliniän viime vuosia on pidetty sekä toimintakyvyn heikkenemisen että läheisten kuolemien vuoksi luopumisen ja sopeutumisen aikana.

– Tällainen muutos voi vanhuudessa olla myös oppimisen mahdollisuus, jolloin koeteltavaksi tulee kullekin ominainen suhtautumistapa uudistumiseen. Oppiminen voi merkitä menetyksen jälkeen jäljellä olevien voimavarojen tunnistamista ja oman vaatimustason suhteuttamista muuttuneeseen tilanteeseen.

Vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään 2.10.2016 Jyväskylässä ja tiistai 4.10. on kansallinen SeniorSurf-päivä

Vanhustenviikon 2016 materiaalit.Takaisin