Vastaa kansalliseen kyselyyn verkkopalveluista saadusta tuesta

Vastaa kansalliseen kyselyyn verkkopalveluista saadusta tuesta

Viestintä, 3.2.2016

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa.

Internet-välitteisellä tuella tarkoitetaan toimintaa, jossa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevat, koulutetut vapaaehtoiset tai ammattilaiset kohtaavat ja tukevat toisiaan internetissä. Tuki voi olla vastavuoroista tai heikossa asemassa olevan tukemista. Tukea on monen muotoista ja se voi liittyä hyvinkin erilaisiin elämäntilanteisiin. Tuen antamiseen voi vertaisten ohella osallistua koulutettuja vapaaehtoisia tai eri alojen ammattilaisia.

Raha-automaattiyhdistys (RAY) toimii tutkimuksessa yhteistyötahona ja toimittaa tutkimuksen toteuttajille tiedot niistä järjestöistä ja RAY-rahoitteisista avustuskohteista, joissa Internet-välitteinen tuki on keskeinen toimintamuoto. 

Vastaa kyselyyn KANSALLISEEN KYSELYYN VERKKOPALVELUISTA SAADUSTA TUESTATakaisin