Korjausavustuksia vanhusten ja vammaisten asuntoihin

Korjausavustuksia vanhusten ja vammaisten asuntoihin

Viestintä, 1.2.2016

Asuntojen muutostöihin on saatavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusten hakuaika päättyy 24.3.2016. Tukien tarkemmista ehdoista kannattaa soittaa VTKL:n korjausneuvojille.

Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja.

Korjausavustuksen saaminen edellyttää, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen. Ruokakunnan tulot eivät myöskään saa ylittää asetettuja rajoja eikä ruokakunnalla saa ole varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Tulorajat

Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät (VNA 3 §) ovat:

Henkilöluku       1 2 3 4
Tulot (brutto) €/kk   1760   2940   3920     4995   

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismäärää korotetaan 875 €/lisähenkilö.


Rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille myönnettävät avustukset:

Henkilöluku   1 2 3 4
Tulot (brutto) €/kk          2290    3820   5100   6500 

Vanhustyön keskusliito korjausneuvojat avustavat hakemusten tekemisessä. Liitolla on 15 alueellista korjausneuvojaa, jotka avustavat vanhuksia asunnossa tarvittavien muutostöiden suunnittelussa. Korjausneuvoja tekee tarvittavan paperityön eli tekee hankkeen luonnospiirustukset ja kustannusarvion sekä laittaa avustushakemukset liikkeelle. Tarvittaessa korjausneuvoja avustaa myös urakoitsijan löytämisessä.  Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille maksutonta, mutta remontin teko tietysti maksaa. 

VTKL:n korjausneuvojien yhteystiedot: www.vtkl.fi/korjausneuvonta_yhteystiedot

Kuntien myöntämät korjaus- ja energia-avustukset 

Reparationsbidrag till äldres bostäder
127 KB, päivitetty 1.2.2016
Takaisin