Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli käyttöön Lahdessa

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli käyttöön Lahdessa

Viestintä, 26.2.2016

Väestön ikärakenteen muutos haastaa kunnat parantamaan asuntokannan laatua. Suurin tarve on nykyisen asuntokannan esteettömyyden, turvallisuuden ja toimivuuden lisäämisessä. VTKL:n korjausneuvonta oli mukana Omassa kodissa -hankkeessa, jossa kehitettiin ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli korjaustarpeiden kartoittamiseksi.

Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaan 2013–2017 sisältyy toimenpide, jolla kuntia ohjataan ottamaan käyttöön toimintamalli asunnon korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Korjaustarvetta voidaan arvioida esimerkiksi hyvinvointia tukevien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Tavoitteena on saada ikääntyvä ihminen riittävän aikaisessa vaiheessa arvioimaan ja parantamaan oman asuntonsa esteettömyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös kunnan aktiivista neuvontaa ja ohjausta.

Korjaustarpeen arvioimisen työvälineeksi on kehitetty monialainen ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli. Malli kehitettiin Omassa kodissa -hankkeessa, jonka toteuttivat Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma sekä Lahden kaupunki yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Omassa kodissa - Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli   (Helda julkaisuarkisto)

Lue tiedote ympäirstöministeriön sivuiltaTakaisin