Iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat esillä eduskunnassa

Iäkkäiden ihmisten mielenterveysasiat esillä eduskunnassa

Viestintä, 18.2.2016

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta otti kantaa iäkkäiden ihmisten mielenterveyspalveluiden edistämiseen.

Eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan helmikuun kokouksen asialistalla oli ikääntyneiden ihmisten mielenterveys. Neuvottelukunnan kokouksessa aiheesta alustivat Marja Saarenheimo Vanhustyön keskusliiton koordinoimasta Eloisa ikä –ohjelmasta, Maija Hansen Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hankkeesta ja Pia Hytönen Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry:stä. Aihe herätti runsaasti keskustelua ja neuvottelukunta laati sitä koskevan kannanoton.  Kannanotossa painotetaan ikäihmisten mahdollisuutta tulla kohdatuksi ja kuulluksi sekä heidän oikeuttaan saada itselleen sopivia mielenterveyspalveluita

Ikääntyneiden ihmisten mielenterveyteen liittyviä asioita pohdittiin yhteistyössä jo marraskuussa 2015, kun mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Annika Saarikko vieraili Vanhustyön keskusliitossa. Takaisin