VTKL vahvistaa rooliaan vanhuusalan kärkitoimijana

VTKL vahvistaa rooliaan vanhuusalan kärkitoimijana

Viestintä, 12.1.2016

Vanhustyön keskusliitto uudistaa organisaationsa ja panostaa strategiansa mukaisesti uudenlaisen vanhuuskulttuurin luomiseen, jäsenjärjestöjensä tukemiseen sekä valtakunnallisten toimintamallien kehittämiseen. Uudistuksessa järjestöjohtajaksi on nimetty VTM, VN Terhi Jussila 1.1.2016 alkaen. Hän on toiminut aiemmin liitossa järjestöpäällikkönä.

Keskusliiton organisaatiouudistuksessa vahvistetaan liiton toimintaa selkeyttämällä vastuita, tiimiyttämällä eri osaamisalueita ja lisäämällä näiden keskinäistä yhteistyötä. Liitto panostaa jäsenpalveluihinsa sekä ikääntyneiden ihmisten ohjaustoimintaa toteuttavien eri tiimien toimintaan, joista vastaa järjestöjohtaja Terhi Jussila.

Jäsenjärjestöjen edunvalvonta ja monipuolinen tuki on VTKL:n toiminnan keskiössä.  Liiton 340 jäsenjärjestöä muodostavat koko maan kattavan verkoston, jotka toimivat ikääntyneiden ihmisten hyväksi sekä tuottaen palveluita että organisoiden kansalaistoimintaa. Hoivan, kotihoidon, kuntoutuksen ja asumisen tarjoamisen lisäksi keskeistä on osallistumis- ja toimintamahdollisuuksien järjestäminen, vapaaehtoistoiminnan organisointi sekä neuvonta ja vaikuttamistyö.

Suomeen veronsa maksavat ja voittoa tavoittelemattomat VTKL:n jäsenjärjestöt ovat olleet pitkään kuntien keskeisiä kumppaneita ja tuottavat vanhuspalveluja yli 30 000 asiakkaalle ympäri Suomen. Järjestöt tarjoavat merkittävän määrän myös haluttuja sote-alan työpaikkoja. Järjestöt valmentautuvat sote-uudistukseen ja itsehallintoalueiden muodostamiseen vahvuuksistaan käsin. 

– Liiton jäsenjärjestöjen valttina nyt ja jatkossa on innostus jatkuvaan osaamisen kehittämiseen ja sitoutuminen ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen, jotka näkyvät työn laadussa. Rohkeutta uusiin avauksiin riittää myös. Me VTKL:ssa puolestamme edistämme järjestöjen aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä.  Uskon, että verkostojen voima auttaa järjestöjä menestymään ja toimimaan mahdollisimman vaikuttavasti, Terhi Jussila sanoo.

Liiton oma ohjaus- ja tukitoiminta ikääntyneiden ihmisten hyväksi kattaa niin ikään koko Suomen. Toimintaan kuuluu ikääntyneiden ihmisten asuntojen korjausneuvonta sekä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen Ystäväpiiri-toiminnan, Senioritoiminnan ja Vahvike-aineistopankin avulla.  

– Ohjaus- ja tukitoiminnan kokonaisuus on maamme ikääntyneille ihmisille merkittävä tuki, jolla vastataan niin asumisen kuin osallisuuden ja yhteisöllisyydenkin tarpeisiin. Nämä ovat erittäin keskeisiä teemoja kehitettäessä ikääntyneiden ihmisten kotiin annettavaa tukea ja palveluiden kokonaisuutta mm. maamme hallituksen kärkihankkeen avulla. Ikärakenne huomioiden maahamme tarvitaan palvelujen lisäksi uudenlaista vanhuuskulttuuria, jossa keskusliitto yhdessä eri toimijoiden kanssa rakentaa verkostoja sekä valtakunnallisia toimintamalleja hyvän ja arvokkaan vanhuuden toteuttamiseksi, painottavat toiminnanjohtaja Satu Helin ja järjestöjohtaja Terhi Jussila.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin(at)vtkl.fi

Järjestöjohtaja Terhi Jussila, 050 323 9122, terhi.jussila(at)vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi

Vanhustyön keskusliiton toimiston organisaatio:

organisaatiokaavio

Takaisin