Kummiopiskelutoiminnasta arjen apu omaishoivaan

Kummiopiskelutoiminnasta arjen apu omaishoivaan

Viestintä, 8.1.2016

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK) ovat kehittäneet kummiopiskelijatoimintaa omaishoitajien arjen tukemiseksi. Kummiopiskelijatoimintaa on toteutettu Oulussa ja Pudasjärvellä puolentoista vuoden ajan myönteisin tuloksin.

– Kun aloimme ideoida kummiopiskelijatoimintaa, halusimme siitä sellaisen toimintamuodon, että se palvelee ennen kaikkea omaishoitajia mutta ehdottomasti myös oppilaitosta sekä yhdistystä. Kummiopiskelijatoiminnan tavoitteeksi kirjattiin viikoittaisen vapaahetken antaminen omaishoitajalle esim. harrastusten, asioiden hoitamisen tai levähdystauon toteutumiseksi. Samalla, kun omaishoitaja saa viikoittaisen levähdyshetken, omaishoidettava saa myös virkistystä arkeensa. Kummiopiskelijat pystyvät ottamaan ohjatusti hoitovastuun omaishoidettavasta. Kummiopiskelijakäynneillä on omaisten mielestä ollutkin virkistävä vaikutus omaishoidettavalle. Muutenkin palaute, mitä omaishoitajat ovat antaneet kummiopiskelijatoiminnasta niin itsensä kuin omaishoidettavan puolesta, on ollut erittäin positiivista, kertovat toimintaa kehittäneet Marja Heikkinen  Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:stä ja ja Elina Penger OAKK:sta.

Kummiopiskelijatoiminta oppilaitoksen näkökulmasta katsottuna antaa opiskelijoille useita erilaisia oppimisen kokemuksia. Kummiopiskelijat saavat oman omaishoitoperheen, jossa käyvät säännöllisesti, koko opintojensa ajan. Kummiopiskelijatoiminnalla taataan pidempikestoinen arjen tuki omaishoitajille. Lukujärjestykseen on merkitty tietyt ajankohdat, jolloin kummiopiskelijat toteuttavat kummitoimintaa.

Kummiopiskelijatoimintaa ovat toteuttaneet OAKK:n lähihoitaja- että hoiva-avustajakoulutuksen opiskelijat. Kummiopiskelijatoiminta opettaa opiskelijoita kantamaan vastuuta, työskentelemään itsenäisesti sekä ymmärtämään kotona asumisen mahdollisuuden tärkeyden ja merkityksen koko palvelujärjestelmän tuntemukselle. Koulutussisällöt ja kummitoiminta nivotaan sisällöiltään yhteen: kun koulussa opiskellaan esimerkiksi ammattietiikkaa tai sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää, pystyvät opiskelijat samalla viikolla haastattelemaan omaishoitajaa tai -hoidettavaa näistä teemoista. Näin opiskelijat ymmärtävät konkreettisesti, mitä opitut asiat tarkoittavat juuri heidän kummiperheissään. Oppimispäiväkirjoiksi käyntien aikana ja niiden jälkeen kootut tehtävät liittyvät siihen teemaan, mitä koulussa kulloinkin opiskellaan.

Omaishoitoperheet, joille kummiopiskelijatoimintaa on tarjottu, ovat olleet kanta-Oulun sekä Pudasjärven alueella asuvia. Omaishoitajan ei tarvitse olla ns. virallinen omaishoitaja. Mukana kummiopiskelijatoiminnassa on ollut myös etäomaishoitajia, jotka huolehtivat etäältä esim. ikääntyneistä vanhemmistaan.

– Tällä kehittämällämme kummiopiskelijatoiminnalla voimme todentaa sen, että yhteistyö järjestökentän sekä oppilaitoksen välillä voi olla jokaista osapuolta hyödyntävä, aikaansaava ja erittäin toimiva. Jokaisen toimijan tahtotila sujuvoittaa yhteistyön tekemistä ja kun toiminnalle luodaan puitteet ja kehykset, toimintaa voidaan lähteä toteuttamaan. 

Kuvateksti: Kummiopiskelijatoiminta mahdollistaa omaishoitoperheiden viikoittaisen tukemisen.  

banneri

Takaisin