Työmme lähtee sydämestä!

Keskusliiton sydänlogo symboloi haluamme tehdä työtä ikääntyvien ihmisten ja vanhusten hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi. Aito välittäminen ja kestävä kehitys on työssämme tärkeää.

Vanhustyön keskusliitto jäsenyhteisöineen on merkittävä palvelutuottaja, työllistäjä ja kansalaistoiminnan järjestäjä. Jäsenistöömme, heidän toimintaansa ja palveluihinsa voit tutustua Palveluhaku-toiminnon avulla.

Taloudellinen voitto ei ole ensisijainen tavoite, vaan taloudellinen tulos käytetään edelleen toiminnan kehittämiseen ja ikääntyvien ihmisten hyväksi. Jäsenyhteisömme maksavat veronsa Suomeen. 

Keskinäisellä verkostoitumisella vahvistamme osaamisen siirtymistä. Tuomme tilaisuuksia kohtaamiseen ja verkostoitumiseen valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.

Sisäkkäiset sydämet logossamme symboloivat myös omaa vanhustyötämme, jossa saatamme ihmisiä yhteen. 

Keskusliitto tietää ja tuntee ikääntyvien ihmisten elämää kertomusten, selvitysten, tutkimusten ja erilaisten arjen toimintojen kautta. Autamme ihmisiä parantamaa elämäänsä sekä elämisen ja toiminnan edellytyksiä omissa kodeissaan eri toiminnoin. Työssämme autamme ihmisiä heidän konkreettisissa tarpeissaan.

Liiton keskeiset tehtävät

  • Keskusliiton työ koostuu vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta, jäsentoiminnasta, viestinnästä, kehittämistoiminnasta sekä omasta vanhustyöstä (Korjausneuvonta, Senioritoiminta, Ystäväpiiri-toiminta).
  • Toimimme koko Suomen alueella. 
  • Korjausneuvonnan 15 työntekijästä 13 toimii pääkaupunkiseudun ulkopuolella.
  • Ystäväpiiri-toiminnassa maa on jaettu neljän alueohjaajan työkenttään.
  • Senioritoiminta ylläpitää kerho-, virkistys- ja vapaaehtoistoimintaa pääkaupunkiseudulla ja valmentaa ryhmäohjaajia ympäri Suomen.
  • Vahvike-aineistopankkista löytyy runsaasti materiaalia ryhmätoiminnan ohjaamiseen ja vahvistamiseen sekä yksilölliseen virkistäytymiseen.