Utvecklings- och forskningsverksamhet

Centralförbundet för de gamlas väls utvecklingsarbete har huvudvikten på förnyelse av verksamhetsrutiner.

Kotiturva-projektet  uppmuntrar äldre att lära sig ny teknologi 

Kotiturva-projektet startade med fi nansiering av RAY våren 2015. Projektets mål är att i samarbete med Centralförbundet för de gamlas väls renoveringsrådgivningsverksamhet, S:t Michels stads hemvård, organisationer och regionens läroanstalter en verksamhetsmodell med vilken man stärker äldre människors förutsättningar att bo hemma genom att utnyttja åldersteknologi. I projektet skapas även en utbildningsmodell och med den görs samarbete med Etsivä vanhustyö -projektet i S:t Michel. 


SeniorSurf – internetundervisning för äldre

Äldre människors datatekniska färdigheter utvecklas i SeniorSurf-projektet som fi nansieras av RAY. Ett treårigt projekt startade år 2014 då ett nätverk skapades mellan instanser som erbjuder datateknikhandledning för äldre personer och ordnades en riksomfattande SeniorSurfdag på De gamlas vecka.  Många äldre personer är inte insatta i hur datorer och internet fungerar och har därför svårt att uträtta diverse ärenden, hålla sig ajour med utvecklingen och upprätthålla kontakten med vänner då sådant i allt högre grad sker online.


Livfullt liv-projektet skapar ny äldrekultur

Med programmet Livfullt liv försöker man stärka seniorernas resurser och deltagande, igenkänna problem som olika livssituationer för med sig och erbjuda hjälpt tidigt.
 
I programmet utvecklas nya verksamhetsformer och inrotas olika social- och hälsovårdens organisationers praxis som visat sig bra. Samarbetet med organisationer, kommuner, församlingar, läroinrättningar, företag och andra lokala aktörer stärks. Seniorernas eget kunnande skall tas med i utvecklingsarbetet. Livfullt liv programmet genomförs 2012–2017. Penningautomatföreningen finansierar programmet.