Tutkimus- ja kehittämisraportit

Oikeudellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta. Teos sopii sekä julkishallinnon että yksityissektorin työntekijöille, jotka joutuvat tekemisiin peruspalvelujen toteuttamisen ja kilpailuttamisasioiden kanssa. Anja Karvonen-Kälkäjä

Hinta: 35 €

Maksuttomat

Nurkat kuntoon -projektin loppuraportti. ulkaisussa esitetään tarvittavia toimenpiteitä kiinteistöjen liittämiseksi suunnitelmallisen ja ennaltaehkäisevän kunnossapidon piiriin. Liitteissä on malleja tarjouspyynnöistä, sisältömalleja ja teknisiä ohjeita. 2001. Jukka Laakso.

Hinta: 0 €
Teknillisen korkeakoulun Työpsykologian ja johtamisen laboratorio ja Vanhustyön keskusliitto julkaisivat kesäkuussa vanhustyön palkitsemisoppaan. Vuonna 2004 aloitettu Vanhustyö kannattaa -hanke on osa Teknillisen korkeakoulun palkitsemisen tutkimusohjelmaa. 2006. Kiisa Hulkko, Christina Sweins ja Anu Hakonen.

Hinta: 0 €

Tilaaja