Sähköiset julkaisut

Eloisa ikä -ohjelma 2012-2017

Ilmeikäs arki -Tutkimus ikääntyneistä ihmisistä järjestöjen kehittämistoiminnassa

Ilmeikäs arki
Ilmeikäs arki
3.9 MB, päivitetty 6.11.2017

Eloisa Ikä -tutkimukseen (2013-2017)  perustuvassa kirjassa tarkastellaan vanhuuskulttuurin ja -käsitysten muutoksia viime vuosikymmeninä, ikäihmisten yksinäisyyteen vaikuttamista, toimijuuden mahdollisuuksia, ryhmätoiminnan ulottuvuuksia, vapaaehtoistoiminnan merkityksiä sekä arjen paikallisuutta. 

Eloisat helmet - Toimivia menetelmiä ikääntyneiden hyvinvoinnin vahvistamiseen

Eloisat helmet
Eloisat helmet
1.1 MB, päivitetty 6.11.2017


Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke 2002–2006

Hanke koostui kolmesta osa-alueesta: suomalaisten vanhusten yksinäisyys, iäkkäiden omaishoitajien tukeminen, järjestöjen rooli ja vanhustenhuollon solmukohdat.

Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus

Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus, raportti 14
Omaishoito yhteistyönä. Iäkkäiden dementiaperheiden tukimallin vaikuttavuus, raportti 14
972 KB, päivitetty 5.1.2016


Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus

Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus, raportti 11
Psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus, raportti 11
9 MB, päivitetty 5.1.2016Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhuksen vaikuttamismahdollisuuden näkökulmasta

Anja Karvonen-Kälkäjän oikeustieteellinen väitöstutkimus. 

Unohtuuko vanhus?
Unohtuuko vanhus?
1.2 MB, päivitetty 11.2.2016


Perustuslain mukaiset lakisääteiset julkiset sosiaalipalvelut tulee turvata iäkkäälle henkilölle kaikissa olosuhteissa, tiivistelmä perustuen OTT Anja Karvonen-Kälkäjän kirjoittamaan väitöskirjaan "Unohtuuko vanhus?" Julkaisun tavoitteena on selvittää konkreettisella tavalla iäkkään henkilön lakisääteisten sosiaalipalvelujen perustuslainmukaisuus sekä riittävien ja oikeaaikaisten osiaalipalvelujen tuottaminen ikääntyvälle väestölle. 

Perustuslainmukaiset lakisääteiset julkiset sosiaalipalvelut tulee turvata iäkkäälle henkilölle kaikissa olosuhteissa
Perustuslainmukaiset lakisääteiset julkiset sosiaalipalvelut tulee turvata iäkkäälle henkilölle kaikissa olosuhteissa
684 KB, päivitetty 11.2.2016


Ikäpolvien taju - Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa
Marja Saarenheimo, Minna Pietilä, Sonja Maununaho, Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen

Kirja kokoaa yhteen hankkeen tutkimusosuuden keskeiset tulokset sekä joukon yleisempiä pohdintoja ihmisten ikään ja ikääntymiseen liittyvistä kokemuksista ja arkikäsityksistä, elämänkulun muuttu- vista jäsennyksistä sekä ikäpolvista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2014.

Ikäpolvien taju
Ikäpolvien taju
test 3
1.3 MB, päivitetty 2.4.2014


Neljän polven treffit. Ikäpolvitoiminnan opas
Marja Saarenheimo (toim.)
Tästä Elämänkulku ja ikäpolvet -hankkeen tuottamasta ikäpolvitoiminnan oppaasta löydät esimerkkejä ja vinkkejä Neljän polven treffien järjestämiseksi seurassasi, kylässäsi, koulussasi tai missä tahansa toimitkin. Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2014.

Neljan Polven Treffit Ikapolvitoiminnan Opas
Neljan Polven Treffit Ikapolvitoiminnan Opas
1.5 MB, päivitetty 30.9.2014


MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 3
Ulla Eloniemi-Sulkava • Niina Savikko (toim.)
MielenMuutos pitkäaikaishoidossa
Käytösoireiden hoidosta muistisairaan ihmisen
hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen.
Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2011.

Mielenmuutos Raportti 3 Indd
Mielenmuutos Raportti 3 Indd
2.9 MB, päivitetty 2.10.2014


MielenMuutos -tutkimus- ja kehittämishanke, tutkimusraportti 2
Marja Saarenheimo • Minna Pietilä (toim.)
MielenMuutos masennuksen hoidossa
Mielialaongelmista kärsivien iäkkäiden ihmisten prykososiaalinen tukeminen.
Vanhustyön keskusliiton julkaisuja 2011.

MielenMuutos masennuksen hoidossa raportti
MielenMuutos masennuksen hoidossa raportti
846 KB, päivitetty 14.3.2018


Vapaaehtoisena vuodeosastolla - Etnografinen tutkimus vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisesta 

Anne Hartikainen, väitöskirja, Helsingin yliopisto yhteiskuntapolitiikan laitos 2009. Kuvaus vanhusten ja vapaaehtoisten kohtaamisesta Keravan terveyskeskuksen pitkäaikaishoidon vuodeosastolla.

hartikainen vaitoskirja-netti indd
hartikainen vaitoskirja-netti indd
2.1 MB, päivitetty 24.2.2017

Muita materiaaleja

KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia 2010-2014)tuottamat oppaat ja raportit ovat ladattavissa ja luettavissa Kotiturva-hankkeen sivuilla Oppaat ja materiaalit.