Ravitsemus

Ravitsemus
Kun ruokahalu on huono, tulee erityisesti huolehtia siitä, että pienestäkin määrästä ruokaa saadaan riittävästi energiaa.

Hinta: 3 €
Vanhustyön keskusliitossa toteutettiin kolmevuotinen ravitsemusprojekti RAY:n tuella vuosina 2002—04. Loppuraportissa selostetaan projektin eteneminen, käytetyt menetelmät ja projektin tulokset. Projektiin osallistuneiden palvelutalojen asukkaiden ravitsemustila ja ravinnonsaanti arvioitiin.

Hinta: 10 €

Tilaaja