Tietoa ikäihmisille kotona asumisen turvaksi (2019)
Opas on laadittu Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n ja Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen yhteistyönä. Oppaassa neuvotaan, miten kotona asumisen turvallisuutta voidaan lisätä, ja miten uhkaaviin tilanteisiin on hyvä varautua. Opas on maksuton.

Hinta: 0 €

Tilaaja

Suuremmat tilausmäärät p. 09 3508 600

Oppaan sähköinen versio löytyy Kotiturva-hankkeen sivuilta.