Tehtävät, toiminta-ajatus, säännöt

Sääntöjensä mukaisesti Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toimintansa keskusliitto perustaa tälle aatteelliselle lähtökohdalle, joka näkyy eri tavoin myös kaikkien keskusliiton jäsenyhteisöjen toiminnassa.

Vanhustyön keskusliitto on asiantunteva, ihmisläheinen ja tehokas toimija edistäen ikäihmisten hyvinvointia ja heidän omien voimavarojensa käyttöä valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti. 

Keskusliiton säännöissä määritellään liiton keskeiset tehtävät seuraavasti:

  • Toimii jäsenyhteisöjensä yhteenliittymänä ja tukee niiden toimintaa.
  • Edistää vapaata kansalaistoimintaa ja muuta järjestötoimintaa, ylläpitää ja kehittää yhteistoimintaa vanhusten ja ikääntyvien hyväksi toimivien yhteisöjen kesken.
  • Vaikuttaa yhteiskuntapolitiikkaan, pitää yhteyttä alan viranomaisiin ja muihin vaikuttajiin.
  • Kokoaa ja edistää alansa asiantuntemusta ja ammatillista kehittymistä sekä harjoittaa kehittämis-, koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • Tekee kansainvälistä yhteistyötä.
  • Tuottaa voittoa tavoittelematta asumis-, kotihoito-, tuki-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja.
  • Toimii muilla samantapaisilla tavoilla

Kaikkea toimintaansa keskusliitto toteuttaa arvojensa, vanhuspoliittisten linjaustensa sekä sääntöjensä määrittelemien tehtävien mukaisesti. Tältä pohjalta rakentuu myös keskusliiton toiminnan visio.

Vanhustyön keskusliiton säännöt:

Säännöt 2018
124 KB, päivitetty 4.12.2018
Stadgar 2018
129 KB, päivitetty 4.12.2018