Organisaatio

Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry perustettiin vuonna 1949 yhteiselimeksi vanhustyötä tekeville järjestöille. Tuolloin nimeksi tuli Vanhainsuojelun keskusliitto - Centralförbundet för de åldrigas väl. Vanhustyön keskusliiton voimassaolevat säännöt on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 6.8.1997.

Vanhustyön keskusliiton päätäntävaltaa käyttävät liittokokous ja valtuusto. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. Liittokokous valitsee liitolle valtuuston, sen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valtuuston puheenjohtajan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Liittokokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi.

Liittokokous käsittelee ja hyväksyy liiton kolmivuotissuunnitelman, jossa on linjattu strategiset painopisteet seuraavien kolmen vuoden toiminnalle. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskokoukseen. Toimeenpanovaltaa liitossa käyttää hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

Vuoden 2018 liittokokous valitsi liiton puheenjohtajana jatkamaan kansanedustaja, TtM Hannakaisa Heikkisen. Valtuuston puheenjohtajaksi seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2018-2021 valittiin professori emeritus, sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Reijo Tilvis

Puheenjohtajat


VTKL:n puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen ja valtuuston puheenjohtaja Reijo Tilvis