Liitto

Vanhustyön keskusliitto on maan laajin valtakunnallinen vanhustyön järjestö. Liitto on asiantuntijaorganisaationa mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä. Liitto tekee aktiivisesti yhteistyötä monien sosiaali- ja terveysalan järjestöjen sekä viranomaisten kanssa.

Keskusliitto toimii kiinteässä yhteistyössä jäsenyhteisöjensä kanssa mm. järjestämällä alueellisia koulutus- ja neuvottelupäiviä. Liiton hallintoon osallistuu hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kautta laaja valtakunnallisten ja paikallisten asiantuntijoiden joukko.

Visionsa mukaan Vanhustyön keskusliitto VTKL on valtakunnallisesti tunnustettu vanhuuspoliittinen vaikuttaja, aktiivinen katto- ja edunvalvontaorganisaatio laajenevalle jäsenistölleen sekä vaikuttavien toimintamallien kehittäjänä arvostettu toimija ja kumppani ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Toimintamuotomme:

  • Vaikuttamistoiminta
  • Jäsentoiminta
  • Viestintä
  • Kehittämistoiminta ja koulutus
  • Kansainvälinen toiminta
  • Veteraanien ja sotainvalidien asuntojen korjausneuvonta

Toiminta perustuu arvoihin, jotka ovat:

  • Työmme lähtee sydämestä.

  • Vaikutamme pienimmistä pöydistä suurimpiin saleihin.

  • Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
VTKL yleisesite 2019 WEB
VTKL yleisesite 2019 WEB
1.2 MB, päivitetty 14.12.2018