VANHENEMINEN.FI – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 2018-2020

Vanheneminen.fi -hankkeen päämääränä on, että omaehtoinen vanhuuteen varautuminen yleistyy ja on normaali osa elämänkulun suunnittelua. Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi.

Vanhuuteen varautuminen lisää ikääntyneiden ihmisten turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Vanhuuteen voi varautua esimerkiksi huolehtimalla omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissa. Joskus ihminen tarvitsee omaehtoiseen toimintaansa myös tukea. Silloin apuna voivat olla omaiset, läheiset, vapaaehtoistoimijat tai sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Tutustu hankkeessa tehtyyn kansalaisgallupiin 

Vanheneminen.fi -sivusto

Rakenteilla olevalle Vanheneminen.fi-verkkosivustolle kootaan ajantasaista tietoa vanhuuteen varautumisesta. Teemoja ovat

 • arjen turvallisuus
 • tulevaisuuden asuminen
 • osallisuus ja lähiympäristö sekä
 • oikeudellinen ja taloudellinen ennakointi

Sivusto on suunnattu kansalaisille sekä vanhustyön ammattilaisille, päättäjille ja viranomaisille ja se avautuu vuonna 2019. 

Tule testaamaan uutta sivustoa!

Oletko 50-60-vuotias? Tule mukaan testaamaan vanheneminen.fi-verkkosivustoa! Testaukset voit tehdä omalla koneellasi. Tiedustelut ja ilmoittautumiset: katja.helo a vtkl.fi 

Tule mukaan kehitystyöhön!

kartta_pieni_2019_vanheneminen.jpg

Oma vanheneminen -tutkimus

Hankkeessa toteutetaan tutkimus ikääntyneiden ihmisten omista vanhuusiän muutoskokemuksista sekä niihin varautumisesta. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeessa ja niistä viestitään valtakunnallisesti. Tutkimusta toteutetaan vuosina 2019-2020.  

Yhteistyöllä tuloksiin

Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä vanhuuteen varautumiseen liittyvää toimintaa tekevien järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken. Yhteistyön tarkoituksena on vähentää päällekkäistä työtä, parantaa yhteistyötä sekä kohdentaa resursseja tehokkaammin.

Mukana yhteistyössä:

 • Finanssiala ry
 • Invalidiliitto
 • Maria-Akatemia
 • Miina Sillanpään Säätiö
 • Oulunkylän kuntoutussairaala
 • Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto
 • Sisäministeriö
 • Suomen Asumisen Apu ry
 • Suomen Omakotiliitto
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry
 • Takuusäätiö
 • Turvallisen vanhuuden puolesta -Suvanto ry
 • Ympäristöministeriö
 • VTKL: SeniorSurf, Korjausneuvonta, Vahvike


Hankkeen ohjausryhmän kokoonpano: 

Hannu Karttunen, Mikkelin vanhusneuvosto
Henna Nikumaa, Itä-Suomen Yliopisto/Hyvinvointioikeuden instituutti
Jyrki Aho, Poliisihallitus
Terttu Miettinen, SPR eläkevalmennus
Matti Niiranen, Kansallinen Senioriliitto/EETU ry
Satu Karppanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Raija Hynynen, Ympäristöministeriö
Juha A. Pantzar, Takuusäätiö
Mona Särkelä-Kukko, Suomen Setlementtiliitto
Anni Lausvaara, VTKL, pj
Katja Helo, VTKL, siht. 

Ympyrä vanheneminen fi 144dpi

Yhteystiedot:

Vanheneminen.fi – omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuusikään 

Hankekoordinaattori
Kirsti Kuusterä
p. 050 449 2998
kirsti.kuustera a vtkl.fi

Hankepäällikkö 
Katja Helo 
p. 050 449 2988
katja.helo a vtkl.fi Twitter: @vanheneminen

Vanheneminen.fi-hankkeen esite
Vanheneminen.fi-hankkeen esite
1 MB, päivitetty 19.3.2019
Gardera dig för ålderdomen / Projektbroschyr
Gardera dig för ålderdomen / Projektbroschyr
631 KB, päivitetty 19.3.2019
Prepare for old age / project brochure
Prepare for old age / project brochure
625 KB, päivitetty 19.3.2019