KÄKÄTE -hankkeen (2010-14) aineistot

KÄKÄTE -projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) oli yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton (VTKL) ja Vanhus- ja lähimmäispalvelu liiton (VALLI) kanssa toteuttama viisivuotinen projekti (2010-14), jonka rahoitti Raha-automaattiyhdistys. Projektin tavoitteena oli teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista sekä helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä. Projektissa selvitettiin mm. ikäihmisten teknologiaan kohdistamia toiveita, mutta myös teknologian tuottamia haasteita. Projektissa toteutettiin 15 kyselyä sekä useita selvityksiä. Lisäksi laadittiin opasmateriaaleja. Tälle sivulle on koottu projektissa julkaistut aineistot. Kotiturva -hanke perustuu KÄKÄTE -hankkeen tuloksille ja havainnoille.

KÄKÄTE -oppaita

Turvapuhelinopas
Turvapuhelinopas

 Oppaassa esitellään Suomessa myynnissä olevia kotiin tarkoitettuja turvapuhelimia ja turvapuhelimien kaltaisia laitteita sekä  niihin liitettäviä lisälaitteita. 2011.

2 MB, päivitetty 21.2.2017
Teknologia avuksi ihmisten ja esineiden paikantamisessa
Teknologia avuksi ihmisten ja esineiden paikantamisessa

Opas tarjoaa mm. tietoa Suomen markkinoilla olevista GPS-paikantimista sekä palvelujen tarjoajista. 2012. 

706 KB, päivitetty 21.2.2017
Asunnon lukitusopas
Asunnon lukitusopas

Oppaassa esitellään kotiin sopivia turvallisia ja helppokäyttöisiä lukitusratkaisuja. 2012.

2.3 MB, päivitetty 21.2.2017
Kevythissi kotiin
Kevythissi kotiin

Oppaassa esitellään erilaisia kotikäytöön suositeltavia kevythissejä ja niiden toimintaperiaatteita sekä kerrotaan, mihin seikkoihin kevythissin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota. 2012.

2.4 MB, päivitetty 21.2.2017
Kooste KÄKÄTE-oppaista
Kooste KÄKÄTE-oppaista

Opas on päivitetty yhteenveto aiemmin julkaistuissa KÄKÄTE-oppaissa kuvatuista teknologioista. 2014.

2.5 MB, päivitetty 21.2.2017
Kuvapuhelimet - Opas kuvallisen yhteydenpidon ratkaisuista
Kuvapuhelimet - Opas kuvallisen yhteydenpidon ratkaisuista

Oppaassa esitellään erilaisia vaihtoehtoja kuvalliseen yhteydenpitoon. 2014.

1.4 MB, päivitetty 21.2.2017

KÄKÄTE -raportit ja tutkimukset

Ikäteknologian kokeilut Suomessa
Ikäteknologian kokeilut Suomessa

Raportissa tarkastellaan, millä tavoin teknolgiaa on Suomessa kokeiltu ikäihmisten kanssa ja minkälaisia kehittämishankkeita on ollut. 2011.

967 KB, päivitetty 21.2.2017
Ikäihmiset, asuminen ja teknologia
Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

Raportissa esitellään olemassa olevaa kotiin ja asumiseen liittyvää teknologiaa. 2011.

985 KB, päivitetty 21.2.2017
Ikäteknologian hyvät käytännöt
Ikäteknologian hyvät käytännöt

Selvityksessä on kartoitettu kokemuksia teknologian käyttöönotosta ikäihmisten kotona asumisen tukena. 2015.

1.3 MB, päivitetty 21.2.2017
Ikääntynyt ja teknologia - Kokemuksiani teknologian käytöstä
Ikääntynyt ja teknologia - Kokemuksiani teknologian käytöstä

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten ikääntyneet itse kokevat teknologisten laitteiden käytön jokapäiväisessä elämässään kotona ja lähiympäristössä. 2013. 

1.1 MB, päivitetty 21.2.2017