Kotiturva -hanke

Omassa kodissa asuminen on tärkeä asia jokaiselle ihmiselle. Ikääntyvien ihmisten toimintakykyisyyden tukemiseksi ja kotona asumisen edistämiseksi onkin kehitetty erilaisia teknologisia ratkaisuja ja -laitteita. Usein tieto uusista teknologista ratkaisuista ei kuitenkaan vielä tavoita tukea tai apua tarvitsevia.

Kotiturva -hankkeen tavoitteena on, että ikääntyneet ihmiset osaavat hyödyntää teknologiaa entistä paremmin ja ottaa erilaisia laitteita oikeasti käyttöön. Hankkeessa tuetaan ja opastetaan sekä ikääntyneitä ihmisiä että ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä.

Kotiturva- hankeessa on kyse arkiteknologiasta, millä tarkoitetaan kaikille soveltuvaa teknologiaa, josta on hyötyä käyttäjän arjessa siten, että se helpottaa päivittäisiä toimintoja ja tukee käyttäjän toimintakykyisyyttä. Arkiteknologiset laitteet ovat kohtuuhintaisia, helppoja hankkia ja asentaa. Ne ovat eettisesti kestäviä ja turvallisia käyttää.


Kotiturva-hanke (2015 – 2018) on ikääntyneiden ihmisten kodin arkeen suunnattu käytännönläheinen hanke, jossa luodaan uusia ohjaus- ja yhteistyötapoja teknologian käyttöönottamiseen ja käyttöön asumisen tukena. Hankkeessa hyödynnetään KÄKÄTE -projektin (Käyttäjälle kätevää teknologiaa -projekti 2010–2014), kokemuksia, tietoja sekä  projektissa tuotettuja julkaisuja.

Yhdistämme…

eri toimijoita yhteiseen työhön ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen edistämiseksi. Toiminnassa on mukana useita erilaisia toimijoita kuten oppilaitoksia, Etelä-Savon sosiaali- ja terveystoimen vammais- ja vanhuspalvelut, kotihoito ja ikääntyneet ihmiset sekä heidän läheisensä.  

Kotiturva-projekti tekee myös tiivistä yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton valtakunnallisen korjausneuvojaverkoston kanssa. Korjausneuvojat auttavat asuntojen muutostöiden suunnittelussa ja avustusten hakemisessa. Hankkeessa on kehitetty mm. korjausneuvojien osaamista ja työn sisältöjä. Korjausneuvojat vievätkin kotona asuville ikääntyneille ihmisille tietoa arkiteknologisista ratkaisuista ja opastavat ikääntyneitä laitteiden käytössä. 

Kehitämme…

valtakunnallisesti sovellettavissa olevaa yhteistyömallia edistämään arkiteknologian käyttöönottoa ikääntyneiden ihmisten koton asumisen tukemiseksi. Asuntojen korjausneuvonta, kotihoito sekä omaehtoinen vanhuuteen varautuminen ovat kehittämistyömme ytimessä. Myös teknologiamyöntyvyyden edistäminen on olennainen osa työtämme. Tavoitteenamme on, että Ikääntyvät ihmiset saavat nyt ja tulevaisuudessa tietoa arkiteknologiasta ja sen hyödyistä sekä oikea-aikaista ja osaavaa ohjausta laitteiden käyttöönottamiseksi.  

Vahvistamme…

ikääntyneiden ihmisten, ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten osaamista teknologian käytössä. 

Katso lisää hankkeesta oheisesta Kotiturva -hankkeen esitteestä.  


kotiturva teknologia apuvaline

Kotiturva -esite

VTKL Kotiturvahanke esite WEB
VTKL Kotiturvahanke esite WEB
326 KB, päivitetty 27.11.2017


Ota yhteyttä

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso, p. 040 502 3807, jukka.laakso a vtkl.fi