Eloisa ikä -koordinaatio

Eloisa ikä oli STEAn avustusohjelma (2012–2017) ikäihmisten arjen parantamiseksi. Ohjelman lähtökohtana olivat senioreiden omat voimavarat, vahvuudet, elämänkokemus ja näkemys omasta arjesta.

Ohjelmalla lisättiin ikäihmisten osallisuutta järjestämällä monimuotoista yhteisöllistä toimintaa, vertaistoimintaa ja toiminnallisia ryhmiä kuten esimerkiksi taide- ja kulttuuripainotteisia ryhmiä. Ohjelmassa kehitettiin yhteistyömalleja, joiden avulla vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia, tunnistetaan arkea uhkaavia ongelmia ajoissa ja autetaan jo ongelmia kohdanneita. 

Eloisa ikä -ohjelma verkotti ikäihmisten parissa työskenteleviä järjestöjä sekä kunnallisia ja muita paikallisia toimijoita. Ohjelmalla pyrittiin lisäksi vaikuttamaan yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. Ohjelma nosti esille ikäihmisten moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Vanhustyön keskusliitto koordinoi ohjelmaa yhteistyössä STEAn kanssa. Koordinaation tehtävänä oli ohjelmassa mukana olevien hankkeiden kehittämistyön tukeminen ja hankeverkoston keskinäisen yhteistyön vahvistaminen. Lisäksi VTKL:n koordinaatio tutki osahankkeisiin osallistuvien ikäihmisten arjen ja psykososiaalisen hyvinvoinnin kokemuksia.

Eloisa ikä -ohjelmassa oli mukana yli 30 järjestöä eri puolilla Suomea. Ohjelman hankkeissa kehitettyjä palkittuja toimintamalleja hyödynnetään maanlaajuisesti. Järjestöjen kehittämistoiminta on jäänyt elämään ja ohjelmassa luotiin kymmeniä toimintamalleja ikääntyneiden hyvän arjen tukemiseksi.

Ohjelman tavoitteet 

  • Mahdollisuuksien ja edellytysten luominen ikäihmisten osallisuudelle ja mielekkäälle tekemiselle.
  • Paikallisten yhteistyömallien kehittäminen ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseen, arjessa selviytymistä uhkaavien ongelmien tunnistamiseen ja varhaiseen välittämiseen sekä ongelmia kohdanneiden auttamiseen.
  • Yhteiskunnan ja kansalaisten asenteisiin vaikuttaminen myönteisen ikäidentiteetin vahvistamiseksi. 

Tutustu ohjelmaan, toimintamalleihin sekä ohjelman tutkimuksen tuloksiin tarkemminwww.eloisaika.fi

Eloisa ikä -ohjelman yhteyshenkilöt:

Reija Heinola
Puh. 050 449 2998

Katja Helo
Puh. 050 449 2988

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi a vtkl.fi

Mielenterveydellä ei ole ikärajaa!

Eloisa ikä -ohjelman tuottama kuuden videoanimaation sarja esittelee mielenterveyttä tukevia ratkaisuja.

Linkki videoiden soittolistaanEloisaika_STEA_color_FI_rgb.jpg