Elämänkulku ja ikäpolvet tutkimus- ja kehittämishanke

Vanhustyön keskusliiton kolmivuotisessa (2011-13) Elämänkulku ja ikäpolvet -tutkimus- ja kehittämishankkeessa pohdittiin ikäpolvien välisiä suhteita ja niiden jännitteitä sekä mahdollisuuksia kaventaa ikäryhmien välisiä kuiluja.

Elämänkulku ja ikäpolvet

Hanke tuotti kaksi julkaisua. Ikäpolvien taju - Elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassakokoaa yhteen hankkeen tutkimus- osuuden keskeiset tulokset sekä joukon yleisempiä pohdintoja ihmisten ikään ja ikääntymiseen liittyvistä kokemuksista ja arkikäsityksistä, elämänkulun muuttuvista jäsennyksistä sekä ikäpolvista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Neljän polven treffit - Ikäpolvitoiminnan opas on suunnattu kaikille eri-ikäisten yhteistoiminnasta kiinnostuneille tai sitä suunnitteleville toimijoille. Oppaassa pohditaan ikäpolvi- toiminnan mahdollisuuksia ja tuetaan niitä käytännönläheisten toimintaesimerkkien ja -vinkkien avulla.

Julkaisut voi lukea ja tulostaa oheisista kuvakkeista.

Ikäpolvien taju
Ikäpolvien taju
test 3
1.3 MB, päivitetty 2.4.2014
Neljan Polven Treffit Ikapolvitoiminnan Opas
Neljan Polven Treffit Ikapolvitoiminnan Opas
1.5 MB, päivitetty 30.9.2014