SeniorSurf

SeniorSurf rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. Opetella voi itsekseen tai vaikka jonkun opastuksessa. Opastusta voi pyytää naapurilta, tai löytää ikääntyneitä ihmisiä digiasioissa opastavaan yhdistykseen tai oman alueen kirjastoon. Ja kun asian on oppinut, voi alkaa hyvin opastamaan muita.

Suomessa edelleen lähes 500 000 ikäihmistä (yli 65-vuotiasta), jotka eivät käytä tietotekniikkaa. Yleisesti he ovat kuitenkin kiinnostuneita tietotekniikasta ja muustakin teknologiasta. Ikääntyneillä ihmisillä tulee olla mahdollisuus tutustua tietokoneisiin ja internetiin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin sekä saada opastusta. 

Digiopastusta - apua ikäihmisille tietotekniikan käyttöön

Erinomainen apu tietotekniikan käyttöön ovat vertaisopastajat, eli toiset ikäihmiset, jotka opastavat tietokoneiden ja netin käytössä. Uuden asian yksin opetteleminen voi olla ylivoimaista, mutta vertaisopastajan henkilökohtainen apu auttaa. Ikätoveri osaa usein opastaa riittävän rauhallisesti ja hänelle uskaltaa tehdä tyhmiäkin kysymyksiä. Tiedossamme olevia maksuttomia opastuspaikkoja löydät opastuspaikkakartaltamme.

Olemme koonneet toimintamallin Miten organisaatio käynnistää nettiopastuksen? Julkaisussa annetaan neuvoja ja vinkkejä digiopastustoiminnan käynnistämiseksi esimerkiksi palvelutalossa, hyvinvointikeskuksessa, yhdistyksessä tai kirjastossa. Julkaisu löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Aineistoa itsekseen opetteluun sekä opastamiseen

Olemme tuottaneet runsaasti aineistoja digiopastusten tueksi. Opastusmateriaaleista löytyy vinkkejä mm. sähköpostin lähettämiseen, kuvien siirtämiseen ja tiedonhakuun. Osa materiaaleista on tulostettavassa muodossa, osa videoina. Videoita löytyy myös ikääntyneiden ihmisten rohkaisuun ja motivointiin.

Opastus- ja rohkaisumateriaalit löytyvät täältä.

SeniorSurf-teemapäivä - matalan kynnyksen tapahtumia iäkkäille ihmisille

SeniorSurf-päivää vietetään virallisesti vuosittain aina Vanhustenviikon tiistaina. Seuraava valtakunnallinen SeniorSurf-päivä on 8.10.2019. Tapahtuman voi järjestää kuka vain, teemapäivän koordinaattorina toimii Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta. 

SeniorSurf-päivän nimeä ja esimerkiksi julistepohjaa saa kuitenkin käyttää hyödyksi ympäri vuoden. Jos SeniorSurf-tapahtumasta on iloa teillä myös esimerkiksi tammikuussa ja huhtikuussa, se kannattaa järjestää! SeniorSurf-päivä on hyvä keino tuoda tietotekniikkaa tutuksi ja lähelle.

Lisätietoa SeniorSurf-päivästä täältä

Digitalisaatio - ikäihmiset on hyvä huomioida omana kohderyhmänä

VTKL haluaa auttaa ikäihmisiä digitalisaation keskellä. Konkreettisia apuja ovat digiopastuksen mahdollistaminen sekä tiedon vienti palveluntuottajille. Palveluiden sähköistäminen tuo monelle käyttäjälle haasteensa. Hyvien käyttöliittymien suunnittelu ja palveluihin opastaminen auttavat ikäihmisiä sähköistenkin palveluiden pariin.

SeniorSurfin painokelpoiset kuvat

SeniorSurfin kuvia saa käyttää omassa SeniorSurf-tapahtumien viestinnässä. Muistathan mainita sanan SeniorSurf kuvien yhteydessä. Kuvat voit ladata tästä. 

SeniorSurf Ihmiset
SeniorSurf Ihmiset
1.9 MB, päivitetty 2.10.2015
SeniorSurf maapallo
SeniorSurf maapallo
1.5 MB, päivitetty 2.10.2015
SeniorSurf ihmiset ja maapallo
SeniorSurf ihmiset ja maapallo
4.4 MB, päivitetty 2.10.2015

Yhteystiedot:

Liisa Tiainen 
Vastaava asiantuntija
p. 050 468 0171

liisa.tiainen(at)vtkl.fi
seniorsurf(at)vtkl.fi

Facebook: @seniorsurf.suomi
Twitter: @SeniorSurfSuomi

Digitalisaatio