Ikäkoti kuntoon!

Ikäkoti kuntoon! - Sujuvaa arkea myös huomenna -kampanjalla herätellään kansalaisia (yli 55-vuotiaat) ja kuntia sekä asunto- ja rakennusalaa varautumaan meitä kaikkia odottavaan tulevaisuuteen. Kampanjassa on mukana ympäristöministeriön lisäksi useita Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman yhteistyötahoja, myös Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonta.

Esteettömyyden ja turvallisuuden arviointi hyvissä ajoin ennen vanhuusvuosia tukee kotona asumista ja itsenäistä elämistä sekä pienentää riskejä esimerkiksi tapaturmiin. Omaa kotia ja sen toimivuutta on tärkeä tarkastella itse jo hyvissä ajoin.

Kunkin henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne vaikuttavat kuitenkin merkittävästi siihen, mikä on hänelle sopiva asumisratkaisu, eikä ikä ole itsessään ratkaiseva tekijä. Keskeistä on asumisen tarpeiden muutosten ennakoiminen riittävän ajoissa ja näihin tarpeisiin varautuminen. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa tuemme tätä varautumista tuottamalla asumiseen liittyvää materiaalia sekä kansalaisille, kunnille että muille alan toimijoille.

Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvonta palvelee ikääntyviä ihmisiä asuntojen remonttitarpeiden kartoituksessa ja korjausavustusten hakemisessa. Lisätietoa Korjausneuvonnasta.

Ikäihmiset haluavat asua pidempään omassa kodissaan. Katso ympäristöministeriön tuottama materiaalipaketti, jossa on runsaasti tietoa, linkkejä ja työkaluja asumiseen liittyvään ennakointiin ja varautumiseen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman Tietoa ja työkaluja -paketti
267 KB, päivitetty 15.8.2016


Ik Koti Kuntoon Rgb 2

Lisää Ikäkoti kuntoon! -kampanjan materiaaleja (esite, videot, infograafit, esityskalvot, tiedotteet, artikkelit) on saatavissa Ikääntyneiden asumisen -verkkosivustolta.

Hissirakentaminen

Kampanjan videossa joensuulainen Arvo Pölönen kertoo, miten kerrostaloon saa hissin.


Kannattaako remontti?

Valtion avustusta remontointiin saanut Valio Alaranta kertoo.


Ik Aske Pysty Rgb Nettiin