Vaikuttavaa vanhustyötä yhteisvoimin

1.6.2014

VTKL

Uuden henkilöstön osaamisen varmistaminen on monialaista yhteistyötä. Työelämän kiinnostus yhteistyöhön nousee tarpeesta saada osaavaa henkilöstöä.

Ammattikorkeakouluja velvoittaa yhteistyöhön esimerkiksi vaatimus harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 351/2003). Yhtenä yhteistyön osa-alueena ovat opinnäytetyöt. Tässä artikkelissa esitellään opinnäyteyhteistyötä ja siitä saatuja kokemuksia.

Uuden henkilöstön osaamisen varmistaminen on monialaista yhteistyötä. Työelämän kiinnostus yhteistyöhön nousee tarpeesta saada osaavaa henkilöstöä. Ammattikorkeakouluja velvoittaa yhteistyöhön esimerkiksi vaatimus harjoittaa työelämää ja aluekehitystä tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä (Ammattikorkeakoululaki 351/2003). Yhtenä yhteistyön osa-alueena ovat opinnäytetyöt. Tässä artikkelissa esitellään opinnäyteyhteistyötä ja siitä saatuja kokemuksia.

ravintoravintokotikotiterveysterveys