Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Maakuntavaalit 2018

Sote- ja maakuntauudistuksessa on tarkoitus muodostaa itsehallinnolliset maakunnat, joihin valittaisiin vaaleilla maakuntavaltuustot. Maakuntavaaleista säädetään vaalilaissa.

Ensimmäiset maakuntavaalit ovat sunnuntaina 28.10.2018 Vuonna 2021 ja siitä eteenpäin maakuntavaalit toimitetaan huhtikuussa samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.

Lisätietoa vaaleista: Vaalit.fi-sivustolta


VTKL pitää tärkeänä seuraavia poliittisia sisältöjä:  

1. Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä tulee konkreettisesti vahvistaa lisäämällä

  • kansalaisjärjestöjen taloudellisia ja toiminnallisia työskentelyedellytyksiä
  • yhteistyötä ja osallistumista järjestöjen toteuttamien kehittämishankkeiden valmisteluun, toteutukseen sekä kehitettyjen toimintamallien käyttöönottamiseen.

2. Ikääntyneiden ihmisten lähipalvelut tulee taata. Kunnilta odotetaan vanhuspalvelujen hankintakäytäntöjä, joissa 

  • voidaan turvata pienten ja keskisuurten järjestöjen säilyminen paikkakunnan palvelujen tuottaja mm. suorahankintojen avulla
  • lähtökohtana on ikääntyneen ihmisen oma tahto hoitopaikan tai palvelun tuottajan valinnasta jo ennen hankintajärjestelyihin ryhtymistä

3. Kuntien tehtävänä on ikääntyneiden ihmisten osaamisen ja oppimisen edistäminen

Maakunta- ja sote-uudistuksessa kunnissa säilynee sekä sivistykseen että hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät tehtävät. Samalla korostetaan kunkin ihmisen omaa vastuuta hyvinvoinnistaan. Kuntien tulee edistää

  • tietoisuutta oman hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden ylläpitämisestä sekä uskallusta asioida eri tietojärjestelmissä
  • hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttöönottoa
  • ylläpitää ja laajentaa ikääntyneiden ihmisten oppimisen edellytyksiä sekä luoda kunnissaan oppivaan vanhuusikään kannustavaa kulttuuria.

Vanhustyön keskusliiton jäsenistö palvelee laajasti

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) toimii ikääntyneiden ihmisten ja vanhusten hyväksi työtä tekevien runsaan 340 jäsenjärjestön katto- ja edunvalvontaorganisaationa. Jäsenistä noin 200 tuottaa ikääntyneille ihmisille monipuolisia asumispalveluita, kuntoutusta, kotihoitoa sekä muita palveluita.

Kolmannen sektorin toimijoina monet järjestöt ovat toimineet paikkakunnillaan vuosikymmeniä, jopa yli vuosisadan tullen paikkakuntalaisille tutuiksi myös monipuolisesta vapaaehtoistoiminnasta ja kuntayhteistyöstä. Järjestöissä kehitetyt uudet toimintamallit ovat olleet useasti lähtökohtana myös kuntien vanhuspalvelujen kehittämiseen ja keino vastata myös niihin ihmisten inhimillisiin tarpeisiin ja odotuksiin, mitä lakisääteiset palvelut eivät kata. 

 

Katso myös VTKL:n lausunnot:

Hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto hallituksen esityksestä hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
251 KB, päivitetty 4.10.2016

 Täydennys lausuntoon hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi.

Täydennys lausuntoon hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi
157 KB, päivitetty 3.11.2016

Toiminnanjohtaja Satu Helinin video kuntavaaleihin 2017: