Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Vaikutamme verkostoissa

Vanhustyön keskusliitto vaikuttaa monipuolisesti ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistämiseen osallistumalla lainsäädännön valmisteluun, tekemällä kannaottoja ja työskentelemällä eri organisaatioiden työryhmissä. Keskusliitto on toimijana mukana mm. maan nykyhallituksen käynnistämissä kärkihankkeissa.

Yksi keskusliiton arvoista on: Vaikutamme pienimmistä pöydistä aina suurimpiin saleihin saakka. 

Keskusliitto on jäsenenä useissa valtakunnallisissa yhteistyöjärjestöissä keskeisimpinä RAY, SOSTE Suomen Sosiaali ja terveys ry sekä EK:n Sosiaalialan Työnantajat ry. Lisätietoa Olemme jäsenenä.

Liiton edustajat ovat asiantuntijoina mukana useissa sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön työryhmissä sekä muiden organisaatioiden yhteistyöryhmissä. 

Keskusliitto on toimijana mukana hallituksen kärkihankkeessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ohjausryhmässä. Lisäksi Vanhustyön keskusliiton koordinoima RAY:n Eloisa Ikä -ohjelma osallistuu sosiaali-terveysministeriön Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä 2025- Mielenterveyden edistäminen hankkeseen.

Keskusliiton edustukset eri yhteistyöryhmissä näkyvät seuraavassa taulukossa:

VTKL henkilöstön edustukset 2017
216 KB, päivitetty 11.12.2017


Liitto antaa lausuntoja ja sen asiantuntijoita on ollut usein kuultavana lainvalmistelujen yhteydessä mm. eduskunnan valiokunnissa. Lisätietoa Liiton lausunnot.

Vanhustyön keskusliitto järjestää jäsenistölleen sekä sidosryhmilleen yhteistyöfoorumeja, tilaisuuksia, koulutusta ja tapahtumia.

Raha-automaattiyhdistyksen Eloisa ikä -avustusohjelmavuosille 2012–2017 luo edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Ohjelmassa tehdään vaikuttamistyötä monella eri tasoilla.  Ohjelman vaikuttamistyön tuloksia esitellään Eloisaika.fi –sivustolla.