Vanhustyön keskusliitto - vaikuttavaa vanhustyötä

Maan laajin valtakunnallinen vanhustyön asiantuntijaorganisaatio. Mukana vanhustenhuoltoon liittyvässä
lainsäädäntö- ja muussa valmistelutyössä.

Lausunnot 2014

Kannanotto ehdotukseen rahapelitoimijoiden yhdistämisestä
163 KB, päivitetty 15.12.2014
VTKLn lausunto Valviran valtakunnallisesta valvontaohjelmasta 2015-2018
225 KB, päivitetty 9.12.2014
Lausunto THL omavalvontasuunnitelmaa koskevasta määräysehdotuksesta
41 KB, päivitetty 9.12.2014
Lausunto Rikosseuraamuslaitokselle vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskevasta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta
158 KB, päivitetty 9.12.2014
Kuuleminen sosiaali ja terveysvaliokunnan kokouksessa 21.11.2014 hallituksen esitys koskien lakimuutosta ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
57 KB, päivitetty 21.11.2014
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry:n näkemyksiä valmisteilla olevaan lakiin sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
163 KB, päivitetty 13.11.2014
Lausunto kirjallisessa kuulemisessa ikääntyneiden rikoksen uhrien palveluista
158 KB, päivitetty 13.11.2014
Kuuleminen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa 31.10.2014 i sosiaalihuoltolainsäädännön uudistamisessa
47 KB, päivitetty 13.11.2014
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
48 KB, päivitetty 24.10.2014
Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta
49 KB, päivitetty 10.10.2014
Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
90 KB, päivitetty 11.8.2014
Lausunto seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta
51 KB, päivitetty 11.8.2014
Lausunto asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuudesta
102 KB, päivitetty 11.8.2014
Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä
51 KB, päivitetty 11.8.2014