Ystäväpiiri-toiminta

Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä Ystäväpiiri-koulutuksen ja -ryhmätoiminnan keinoin.

Omahoitovalmennus-toiminta varhaisvaiheen muistisairaiden iäkkäiden ihmisten ja heidän puolisoidensa tukemiseksi

Omahoitovalmennus-toiminta perustuu tieteellisesti vaikuttavaksi todettuun Ystäväpiiri-toimintaan ja Vanhustyön keskusliitossa toteutettujen kehittämishankkeiden hyviksi koettuihin menetelmiin. Omahoitovalmennusta on tutkittu vuosina 2011–2014 satunnaistetulla kontrolloidulla interventiotutkimuksella.

Tutkimustulosten perusteella (Laakkonen ym. 2016) Omahoitovalmennus-mallin mukaisesti ohjattujen ryhmien toteutus onnistui erittäin hyvin:

  • Osallistujat sitoutuivat hyvin ja olivat tyytyväisiä ryhmiin
  • Kognitiiviset eli tiedolliset taidot säilyivät merkittävästi paremmin valmennukseen osallistuneilla muistisairailla iäkkäillä ihmisillä verrokkiryhmään verrattaessa vielä puoli vuotta ryhmien päättymisen jälkeenkin.
  • Puolisoiden elämänlaatu parantui ryhmätoiminnan vaikutuksesta.
  • Kahden vuoden seurannassa valmennustoiminta oli kustannusneutraalia. 

Hyvien tulosten pohjalta olemme käynnistäneet Omahoitovalmennus-toimintaa Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin. Omahoitovalmennus mainitaan Käypä hoito -suosituksessa (Muistisairaudet: Käypä hoito -suositus, 2017).

Omahoitovalmennus-toiminnan tavoitteita:

  • Muistisairas ja hänen puolisonsa voimaantuvat
  • Hyvinvointi paranee
  • Rohkeus asettaa tavoitteita tulevaisuudelle vahvistuu
  • Osallisuus vahvistuu

Yhteyshenkilö: 

Laura Rautiainen, alueohjaaja (lomalla 26.2.-4.3.2018)
050 317 2562
laura.rautiainen a vtkl.fi 
Twitter @RautiainenLaura

Laura Rautiainen ja Anu Jansson.jpeg

 Kuvassa: Laura Rautiainen ja Anu Jansson


Toiminnasta vastaa:
Anu Jansson, vanhempi suunnittelija (lomalla 16.2. - 26.2.2018)
050 402 2529
anu.jansson a vtkl.fi
Twitter: @JanssonAnu

Vanhustyön ammattilainen tai vapaaehtoistoimija: tule mukaan Omahoitovalmennus -koulutukseen!

Koulutus sisältää viisi lähiopetuspäivää ja mentoroinnin eli työnohjauksellisen tuen ryhmänohjaukseen. Koulutukseen osallistujat aloittavat ensimmäisen Omahoitovalmennus -ryhmän ohjaamisen 3. koulutuspäivän jälkeen haluamallaan paikkakunnalla.

Omahoitovalmennus-ryhmä kokoontuu 8 ryhmäkertaa ja siihen osallistuu korkeintaan 8-10 pariskuntaa. Ohjaajia jokaisessa Omahoitovalmennus -ryhmässä on neljä (+ varaohjaaja), jolloin myös koulutukseen osallistutaan samalla kokoonpanolla.

Seuraava koulutus järjestetään Helsingissä: 18.-19.9., 9.10., 20.11., 11.12.2018. Kouluttajina Pia Kukkola ja Krista Toivonen  Viimeinen hakupäivä on 5.9.2018. 

Koulutuksen kustannukset: 100 euroa vanhustyön ammattilaisille, vapaaehtoistoimijalle maksuton. Hinta sisältää lähiopetuspäivät, niiden tarjoilut sekä materiaalit. 

Hae koulutukseen ottamalla yhteyttä: Laura Rautiainen, alueohjaaja
050 317 2562
laura.rautiainen a vtkl.fi