Ystäväpiiri-toiminta

Ystäväpiiri-toiminta lievittää iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä Ystäväpiiri-koulutuksen ja -ryhmätoiminnan keinoin.

Alueohjaus

Alueohjaaja tukee Ystäväpiiri-ohjaajia iäkkäiden ihmisten ryhmätoimintaan liittyvissä kysymyksissä sekä koordinoi Ystäväpiiri-toimintaa alueellaan. Ota meihin yhteyttä!

Pohjois-Suomi, Lappi 
Marjo Pääkkö, alueohjaaja
050 324 0690, marjo.paakko(at)vtkl.fi

Postiosoite: 
Intiönpolku 4 as. 25
90130 Oulu

Länsi- ja Sisä-Suomi, Lounais-Suomi
Laura Rautiainen, alueohjaaja
050 317 2562, laura.rautiainen(at)vtkl.fi

Postiosoite:
Ansaritie 3 A 7
40520 Jyväskylä 

Itä-Suomi 
Minna Partanen, alueohjaaja
050 360 1209, minna.partanen(at)vtkl.fi

Postiosoite:
Ruutikellarinkatu 12 A 14
70340 Kuopio 

Etelä-Suomi
Tarja Ylimaa, suunnittelija, alueohjaaja
050 402 2528, tarja.ylimaa(at)vtkl.fi

Posti- ja käyntiosoite:
Vanhustyön keskusliitto
Ystäväpiiri-toiminta
Malmin kauppatie 26
00700 Helsinki


Koulutettu Ystäväpiiri-ohjaaja! Tarvitsetko materiaalia ryhmän ohjaamiseen tai kaipaatko tukea ryhmätilanteisiin? Alueohjaaja tarjoaa lainattavaa materiaalia. Lisäksi voit varata maksuttoman mentorointikäynnin omalta alueohjaajaltasi tai kysyä puhelimitse Ystäväpiiri-ryhmätilanteista. Vastaamme mielellämme!

Ystäväpiiri-ohjaajille lainattavaa materiaalia ryhmänohjauksen tueksi
58 KB, päivitetty 31.10.2017


Hae Zonta-toimintastipendiä, alueohjaaja auttaa mielellään!

Jos olet mukana Ystäväpiiri-ryhmässä, jonka jäsenet jatkavat omatoimisia tapaamisia, hae Zonta-toimintastipendiä ryhmällenne esimerkiksi tapaamisten sisältöihin ja tapaamisiin liittyviin matkakuluihin.

Voit tulostaa hakulomakkeet ohjeineen tästä:

Toimintastipendin hakuohjeet Ystäväpiiri-ryhmille
79 KB, päivitetty 15.8.2014
Toimintastipendihakemus Ystäväpiiri-ryhmän matkakuluihin

77 KB, päivitetty 26.1.2015
Toimintastipendihakemus Ystäväpiiri-ryhmän sisältöihin

77 KB, päivitetty 26.1.2015

Voit myös tilata hakulomakkeet postitse, pyytää täyttämiseen apua tai kysyä lisätietoja Zonta-toimintastipendistä alueohjaajiltamme.

Hakemukset palautetaan osoitteeseen: 
Vanhustyön keskusliitto
Ystäväpiiri-toiminta
Tarja Ylimaa
Malmin kauppatie 26
00700 HELSINKI

Ystäväpiiri-kartta_alueohjaajat_2016.jpg

Alueohjaaja:

  • järjestää Ystäväpiiri-koulutuksia, ohjaajien täydennyskoulutuksia ja -tapaamisia
  • toimii mentorina Ystäväpiiri-ohjaajille ryhmänohjaustaitoja ja -tietoja edistäen
  • Nostaa esille iäkkäiden ihmisten voimavaroja mm. kokemusasiantuntijatoiminnan avulla
  • tekee etsivää ja osallistavaa työtä
  • tiedottaa Ystäväpiiri-toiminnan ajankohtaisista asioista
  • edistää Zonta-yhteistyötä
Marjo, Anu, Minna, Tarja ja Laura.jpg

Vasemmalta: Marjo Pääkkö, Minna Partanen, Anu Jansson, Laura Rautiainen ja Tarja Ylimaa. 

Zonta International Piiri 20 keräsi Sisarta ei jätetä -kampanjalla yhteensä 161 500 euroa iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen. Summan loppuosa lahjoitettiin Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle 17.11.2014 Kansallisteatterissa Helsingissä. Avustusta suunnataan Ystäväpiiri-ryhmien omatoimisille jatkotapaamisille.

Zonta-lahjoitus.jpg

Kuvassa vasemmalta: Zonta -järjestöstä Anja Hurme, valtakunnallisesta Ystäväpiiri-toiminnasta vastaava Anu Jansson,  Sisarta ei jätetä -kampanjan ohjausryhmän puheenjohtaja Marja Manninen-Ollberg, Ystäväpiiri-toiminnan Etelä-Suomen alueohjaaja Tarja Ylimaa ja Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.