Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-toiminta

– Vähennämme iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ja edistämme hyvinvointia

Ystäväpiiri-koulutus

Ystäväpiiri-koulutuksen jälkeen sinulla on ajankohtaista tietoa sekä välineitä tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja osallistavan yksinäisyyttä lievittävän ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen.

Hakeutuessasi Ystäväpiiri-koulutukseen voit toimia esimerksiksi iäkkäiden ihmisten hoidossa, kuntoutuksessa tai sosiaalityössä. Koulutukseen voit osallistua myös vapaaehtoistyöntekijänä. Ystäväpiiri-koulutuksen tärkein osallistumisskriteeri on motivaatio ryhmänohjaamiseen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen.

Ystäväpiiri-ryhmää ohjataan parityöskentelynä, jolloin myös koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa.  Jo hakuvaiheessa sinun onkin hyvä tietää, kenen kanssa tulet ohjaamaan Ystäväpiiri-ryhmää. Jos sinulla ei ole tiedossasi ohjaajaparia, mutta haluaisit silti osallistua Ystäväpiiri-koulutukseen, ota yhteyttä lähimpään Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaan.

Huom. Vaikka osallistuisit koulutukseen toisella paikkakunnalla, voit ohjata koulutukseen kuuluvan Ystäväpiiri-ryhmän omalla paikkakunnallasi. Saat myös mentorointia eli työnohjauksellista tukea omalle paikkakunnallesi.

Ilmoittaudu Ystäväpiiri-koulutukseen Koulutukset ja tapahtumat -sivun kautta. Lomakkeen saatuamme otamme sinuun yhteyttä. Haastattelemme kaikki koulutukseen hakijat.

Ystäväpiiri-koulutusmalli


Ystäväpiiri-toiminnan täydennyskoulutuksia järjestetään vuosittain. 

Täydennyskoulutukset ovat maksuttomia kaikille koulutuksessa mukana oleville tai koulutuksen käyneille ohjaajille.

Teksti: Marjo Pääkkö  

-Parasta näissä on, ettei pönötetä, vaan ollaan yhdessä innostavassa ilmapiirissä

Perinteeksi muodostunut Ystäväpiiri-toiminnan täydennyskoulutuskiertue toteutettiin huhtikuussa 2018 Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Koulutuspäiviin osallistui mainio joukko ohjaajia Helsingistä Rovaniemelle.

Kolmisenkymmentä Ystäväpiiri-ohjaajaa kokoontui Kuopiossa 24.4. pohtimaan yksinäisyyden vähentämistä

Kuopion täydennyskoulutuksen ryhmä koolla
 
Tämän vuoden koulutusteemoiksi valikoituivat yksinäisyyttä vähentävän ryhmätoiminnan vaikuttavat elementit, iäkkäiden ihmisten voimavarat sekä voimaa ruoasta. Kouluttajina toimivat vanhempi suunnittelija Anu Jansson Vanhustyön keskusliitosta sekä ravitsemusasiantuntija Maija Soljanlahti Gery ry:stä. Koulutuspäivissä vierailivat myös alueiden upeat Ystäväpiiri-ryhmäläiset pitämässä koskettavia kokemuspuheenvuoroja yksinäisyydestä sekä Ystäväpiiri-ryhmän vaikutuksesta omaan elämään ja voimavaroihin. Tunteita herättävien tarinoiden myötä saimme kuulla, kuinka tärkeä ja voimaannuttava asia ryhmään osallistuminen ja ystävien löytäminen voi olla.

Tampereen kokemusasiantuntijat esiintyvät.jpg

Kokemusasiantuntijamme Tampereella: vasemmalla Seija Karema, oikealla Tuula-Liisa Kumpunen. Alueohjaaja Heidi Rytky-Ylinen haastattelee.
 
Täydennyskoulutuksissa kuultiin ja keskusteltiin iäkkäiden ihmisten kokemasta yksinäisyydestä ja sen lievittämisestä, johon esimerkiksi huolellisesti suunniteltu, tavoitteellinen ja iäkkäiden ihmisten toiveista lähtevä Ystäväpiiri-ryhmätoiminta voi tuoda ratkaisun. Yksinäisyyden tunteilla on tutkimuksenkin mukaan yhteyttä myös virheravitsemukseen. Esimerkiksi yhteiset ruokailut ja makukokemukset voivat vähentää yksinäisyyttä: koulutuksessa saimmekin hyviä vinkkejä, kuinka hyödyntää ruoan tuomia mahdollisuuksia ryhmissä.

Yrttirasti

Yrttirastilla Oulun täydennyskoulutuksessa
 
Käytännönläheiset ja keskustelevat koulutuspäivät antoivat Ystäväpiiri-ohjaajille tilaisuuden tavata toisiaan, vaihtaa kuulumisia ja verkostoitua hyvän ruoan äärellä. Täydennyskoulutukset tukevat ohjaajien ryhmänohjaustaitoja ja virkistymistä sekä tuovat ajankohtaista tietoa mielekkäistä aiheista. Iloinen puheensorina ja pysähtyminen tärkeiden asioiden äärelle yhdessä keskustellen kertovat täydennyskoulutusten kulusta. Osallistujilta saatujen palautteiden mukaan päivät koettiin antoisiksi, hyödyllisiksi ja mielenkiintoisiksi, kokonaisarvosanaksi osallistujat antoivat kouluarvosanan 9+. Täydennyskoulutusten emäntinä toimivat Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajat, joihin voi ottaa yhteyttä yksinäisyyden vähentämiseen ja Ystäväpiiri-toimintaan liittyvissä asioissa.
 
Lämmin kiitos kaikille koulutuspäiviin osallistuneille Ystäväpiiri-ohjaajille, Omahoitovalmennus-ohjaajille, kouluttajille ja kokemusasiantuntijoille hienoista hetkistä, keskusteluista ja kohtaamisista! 


Historiaa: Ystäväpiiri-toiminta täytti 10 vuotta vuonna 2016

VTKL:n Ystäväpiiri-toiminta täytti 1.4.2016 jo 10 vuotta. Vaikuttavaa toimintaa juhlistettiin upeassa seminaarissa Helsingissä, joka toimi vuoden 2016 täydennyskoulutuksena. Lisäksi toimintaa juhlistettiin Pauligin tukemissa juhlakahviloissa Kuopiossa, Helsingissä Tampereella, Turussa ja Oulussa.

X4Q1346 (002) ystäväpiiri

Aitoja kohtaamisia kahvin äärellä -juhlakahveille osallistui useita satoja Ystäväpiiri-ryhmäläisiä läheisineen ja juhlaseminaari täyttyi 200 vieraasta. VTKL toiminnanjohtaja Satu Helin, professori Kaisu PItkälä Helsingin yliopistosta, professori Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta, VTKL vanhempi suunnittelija Anu Jansson, RAY:n kehittämispäällikkö Tuomas Koskela ja VTKL vanhempi tutkija Marja Saarenheimo toivat seminaariin puheenvuoroillaan katsauksia mm. Ystäväpiiri-toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksista sekä voimavaralähtöisen ryhmätoiminnan keskeisistä elementeistä. Anu Jansson kiitti kaikkia Ystäväpiiri-ohjaajia, jotka omalla tärkeällä panoksellaan ovat vähentäneet useiden tuhansien iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä Suomessa. Seminaarin elämyksellisyydestä huolehti Viitasen Piia -yhtye sekä Tolokun tytöt. Juhlaseminaarin juonsi Jussi-Pekka Rantanen.

Katso Kunta-TV:n juttu juhlaseminaarista: http://www.kunta.tv/kumppanit/vaikuttava-laake-iakkaiden-ihmisten-yksinaisyyteen-ystavapiiri-toimintaa-jo-10-vuotta/

– Mikä tärkeintä, olemme aidosti pystyneet levittämään ja juurruttamaan tutkitusti hyvää toimintamallia. Malliin satsaaminen on kannattanut – siitä kertoo esimerkiksi näyttö sosiaali- ja terveyspalvelujen käytön vähenemisestä, kertoo Anu Jansson, joka vastaa valtakunnallisesta Ystäväpiiri-toiminnasta.

Terveyden edistämisen kustannusesimerkit (THL):https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/perustelut/vaikutukset-ja-vaikuttavuus/rahat/esimerkit#ystavapiiri

X4Q1099 Ystäväpiiri

Juhlaseminaarissa yhteiseen kuvaan kokoontuivat Ystäväpiiri-toiminnan alullesaattaja ja kehittäjät, oikealta Anu Jansson, Jaakko Valvanne, Pirkko Routasalo, Kaisu Pitkälä ja Tarja Ylimaa

Koulutuksen kustannukset

100 € / henkilö (vapaaehtoistyöntekijälle maksuton), sisältäen:

  • viisi lähiopetuspäivää
  • lähiopetuspäivien aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin
  • kaksi ohjauskeskustelua oman mentorin kanssa ryhmäprosessin aikana
  • kirjallisen palautteen omalta mentorilta ryhmäkertojen etenemisestä
  • koulutusmateriaalin

Ystäväpiiri-koulutuksiin on osallistunut jo yli 900 henkilöä. Toimintaa hyödynnetään aktiivisesti mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Myös Laatusuositus kannustaa Ystäväpiiri-toiminnan hyödyntämiseen. Ystäväpiiri-koulutusten ajankohdat

Tampereella yksinäisyys ja sen lievittäminen kiinnosti, alueohjaaja Heidi Rytky-Ylinen avaa.jpg

Tampereella täydennyskoulutusteemat keräsivät tuvan täyteen.  

Oulun ryhmäkuva.jpg

Täydennyskoulutusryhmä Oulussa.

Vasemmalta Oulun kokemusasiantuntija, Marjo ja Anu.jpg

Vasemmalta: kokemusasiantuntijamme Eini, alueohjaaja Marjo sekä Anu Oulussa 

Innokkaat Ystäväpiiri-ohjaajat Helsingin täydennyskoulutuksessa 11.4..jpg

Iloiset täydennyskoulutuksen portaat Malmilla

Helsingin kokemusasiantuntija.jpg

Kokemusasiantuntijamme Riitta, alueohjaaja Tarja Ylimaa haastattelee

Kokemusasiantuntija Kuopiossa.jpg

Kokenut ohjaaja Jaana Myller kertoi kokemuksistaan, alueohjaaja Minna Partanen haastattelee.

Tulppaanit

Hyviä keskusteluhetkiä seminaarissa

Juhlaseminaarin kakkukahvit loivat hyviä keskusteluhetkiä.

Tolokun tytöt

Tolokun tytöt

Ystävyyden punainen lanka alkaa muodostua

Ystävyyden punainen lanka alkaa syntyä

20160412 140934 Ystäväpiiri

Juhlakahviloloiden upeita emäntiä: oikealta Heidi Rytky-Ylinen, Pia Kukkola, Pauligin Paula, Satu Järvenpää ja Tarja Ylimaa