Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?

Kätketyt äänet- kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan

Millaisia turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikääntyneiden ihmisten elämään? Kenen ehdoilla teknologiaa toteutetaan?  
Minkälaisia eettisiä kysymyksiä teknologian käyttöön liittyy?  
Voiko teknologisilla ratkaisuilla ehkäistä tai estää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai rikollisuutta?  
 

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen ei ole pakollista, mutta sitä toivotaan erityisesti alan ammattilaisilta, ks. linkki ja muuta tietoa päivästä sivulla: www.katketytaanet.fi 


Liitteenä päivän ohjelma:

Kätketyt Äänet 15.6.2017
418 KB, päivitetty 5.6.2017

Ajankohta:
15.6.2017 08:00 - 16:00
Paikka:
Vantaa, Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 7
Järjestäjä:
Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry ja Vanhustyön keskusliitto ry.