Korjausneuvontaa jo yli 25 vuotta

Kotona mahdollisimman pitkään: Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.

Korjausneuvontatoimintaa on toteutettu keskusliitossa jo vuodesta 2000 lähtien. Alkuvaiheessa asiakkaina olivat sotainvalidit ja veteraanit sekä heidän leskensä. 2010-luvun aikana veteraaniväestön osuus asiakaskunnassa on vähentynyt ja muun ikääntyneen väestön osuus kasvanut. Neuvonta on suunnattu +65-vuotiaille henkilöille.

Mitä korjausneuvonta on, siitä saa konkreettisen käsityksen Vanhustyön keskusliiton julkaisemalla uudella videolla. Videolla Päijät-Hämeen korjausneuvoja Kari Tahvanainen kertoo korjausneuvojien arkeen liittyvistä asioista. 

Korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista. Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt. Rakenteiden ja järjestelmien huonokuntoisuus aiheuttaa myös yleistä peruskorjaustarvetta.

Korjausavustukset 2016:

Korjausavustuksia vanhusten asuntoihin
302 KB, päivitetty 1.2.2016
Reparationsbidrag till äldres bostäder
127 KB, päivitetty 1.2.2016


Yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa asumisen kehittämisessä 

VTKL:n korjausneuvonta tekee tiivistä yhteistyötä ympärisöministeriön kanssa mm. ikääntyneiden asumiseen liittyvässä kehittämisohjelmassa. Katso ympäristöministeriön tuottama materiaalipaketti, jossa on runsaasti tietoa, linkkejä ja työkaluja asumiseen liittyvään ennakointiin ja varautumiseen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman Tietoa ja työkaluja -paketti
267 KB, päivitetty 15.8.2016

Korjausneuvonta talo


Korjausneuvonnan päällikkö
Jukka Laakso
puh. 040 502 3807

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi a vtkl.fi

VTKL:n korjausneuvojat eri paikkakunnilla
VTKL:n korjausneuvojat eri paikkakunnilla
1.5 MB, päivitetty 30.9.2014


Tutustu korjausneuvonnan vaikuttavuusselvitykseen:

Veteraanitutkimus
1.8 MB, päivitetty 4.11.2014

Haluatko asua nykyisessä asunnossasi vielä vanhanakin?  Mieti jo ajoissa tarvittavia muutoksia!

Lue YLE uutisten juttu 19.9.2016