Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä ─ tietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tueksi

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma puolivälissä ─ tietoa ja ratkaisuja kotona asumisen tueksi

Viestintä, 16.12.2015

Ympäristöministeriö on toteuttanut vuodesta 2013 alkaen kansallista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa vuosille 2013–2017, jolla pyritään vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden ikääntyneiden asumistarpeisiin.

Väestön ikärakenteen muutos on tuonut asumisen aivan uudenlaisen tarkastelun kohteeksi. Suomessa on vuonna 2030 noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Tämä näkyy myös asumistarpeiden muutoksena. Tarvitaan uudenlaisia asumisen muotoja ja palveluja. 

– Jotta ikääntyneet voivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään, he tarvitsevat toimivan, esteettömän ja turvallisen asunnon. Nykyinen asuntokantamme ei vastaa tähän kasvavaan tarpeeseen ja siksi on tärkeää, että tulevaan muutokseen varaudutaan ennakolta eri tavoin, kertoo ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä.

Kehittämisohjelma on edennyt puoleen väliin. 16.12.2015 Finlandia-talolla pidetty ohjelman väliseminaari kokosi paikalle suuren joukon ikääntyneiden asumisen kehittäjiä ja asiantuntijoita. Tilaisuudessa luotiin katsaus ohjelman toimintaan, tuloksiin sekä tuleviin painopisteisiin.

Seminaarissa luovutettiin Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman erityistunnustus Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE:n johtajalle, arkkitehti Kirsi Pesolalle kunnianosoituksena ansiokkaasta ja merkittävästä työstä ikääntyneiden asumisen kehittämisessä ja asuntojen ja asuinympäristön esteettömyyden parantamisessa.

Ympäristöministeriö teetti kehittämisohjelman jatkon tueksi väliarvioinnin. Sen mukaan ohjelman toiminta ja sisällöt on suunnattu oikein suhteessa toimintaympäristön haasteisiin. Samoin arvioinnin mukaan ohjelman tulee jatkossakin keskittyä mm. tiedon tuottamiseen eri kohderyhmille, iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden kehittämiseen, asuntojen ja rakennusten sekä asuinalueiden esteettömyyden lisäämiseen, kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen sekä erilaisten asukaslähtöisempien asumisen tapojen ja asumismuotojen kehittämiseen.

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on toiminut yhtenä yhteistyökumppanina kehittämishankkeessa.

Tiedote ympäristöministeriön sivuilla

Ikääntyneiden asuminen ympäristöministeriön sivuillaTakaisin