Robottiviikko meneillään – robotiikka tuo uutta myös vanhustenhoitoon

Robottiviikko meneillään – robotiikka tuo uutta myös vanhustenhoitoon

Viestintä, 24.11.2015

EU:n Robottiviikkoa vietetään marraskuun viimeisellä viikolla. Viikon teemat ovat teknologia ja teollisuus, terveydenhoito, liikenne sekä kestävä kehitys. Palvelurobotit tekevät tuloaan myös suomalaiseen vanhustenhoitoon.

Vanhusten hoiva ja robotiikka herättävät monenlaisia tuntoja, mutta robotiikan tuomia uusia mahdollisuuksia esimerkiksi hoivan ja hoidon tukena ei kannata pelätä, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.

– Robotit ovat yksi osa teknologiaa, jota on paljon ympärillämme. Aihetta ei kannata katsoa negatiivisista asioista käsin, robotiikka ei korvaa ihmistä, mutta se voi korvata ihmisen heikkouksia ja tuoda uutta sisältöä arkeen tilanteissa, kun henkilöstö on sidottu muihin tehtäviin. Ajatellaanpa esimerkiksi navigaattoria, joka ohjaa meitä liikenteessä perille. Samoin vakionopeuden säädin autoissa auttaa meitä kontrolloimaan ajonopeutta. Verkossa on monenlaisia kuntoiluun ja hyvinvointiin liittyviä personal trainer -ohjelmia, joista maksamme. Pelaamme erilaisia pelejä verkossa sekä älypuhelimilla. Robotiikka tuo meille viihdettä ja hyvää mieltä.

– Aikanaan Tamagozi villitsi lapsia ja jopa aikuiset ruokkivat ja hoitivat näitä virtuaaliolioita. Iäkkäiden ihmisten hoivaan on tullut myös ”leluja” viihdyttäviä robotteja sekä siliteltäviä pehmeitä eläinhahmoja, kuten ääntelevä ja itseään silityksen voimasta liikutteleva hylje. Useammalla tuotemerkillä on myös humanoidirobotteja, joita voi ohjelmoida eri tehtäviin. Nämä robotit jaksavat toistaa ja toistaa asioita, kuten voimisteluohjeita ja jakaa omalta osaltaan hellyyttä ja saavat siten myönteisiä tunnereaktioita aikaan.

– Veikeä robotti herättää kiinnostusta, mutta se ei liene vielä kovin kustannustehokas ratkaisu. Mutta alku on hyvä ja varmasti jo nyt on näkyvissä hyötyjä. Kuntoutuksessa teknologia tuo monen laista apua ja muun muassa muistitoimintoja on hyvä harjoitella pelien avulla.

Vanhustyön keskusliitolla on jo monenlaista teknologiaorientoitunutta toimintaa. Korjausneuvojat ovat vuodesta 2000 alkaen ohjanneet ja neuvoneet kotien muutostöissä, joissa haettu ratkaisuja kotona selviytymiseen, kun oma toimintakyky on heikentynyt. Useisiin ratkaisuihin on liittynyt teknologiaa ja tekniikkaa. Keväällä alkanut Kotiturva-hanke puolestaan kehittää toimintamallia teknologian käyttöön ikääntyneiden ihmisen arjessa. Samalla luodaan menetelmiä neuvontaan ja ohjaukseen. SeniorSurf-projektissa kannustetaan iäkkäitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin vertaisopastuksen avulla. Lisäksi Vahvike-aineistopankki tarjoaa ideoita, virikkeitä ja toiminnan mahdollisuuksia erilaisten ryhmien toimintaan tai vaikkapa ajankuluksi kenelle tahansa.

– Vahvikettakin voi käyttää kuten robottia. Järjestelmästä voi toistaa samaa muistipeliä tai yhteislaulua, mutta Vahviketta ei voi ohjelmoida robotin tapaan antamaan suukkoa, Helin totea.

 Takaisin