Ikäteknologian hyvät käytännöt

Ikäteknologian hyvät käytännöt

Viestintä, 24.11.2015

Suomessa elää miljoona yli 60-vuotiasta. Siksi ikä- ja hyvinvointiteknologiaan kohdistuu suuria odotuksia. Näistä havitellaan säästöjä ja tehokkuutta kuntatalouteen sekä parempaa arkea iäkkäille ihmisille itselleen.

Käytännössä teknologiaa hyödynnetään vanhuspalveluissa ja kotona asumisen tukena varsin vähän. Miksi käyttöönotto etenee hitaasti? Miten potentiaalit saadaan käyttöön?

Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia tänään julkistetussa KÄKÄTE-raportissa 7/2015 Ikäteknologian hyvät käytännöt. Julkaisun on koonnut Paavo Viirkorpi. Käyttäjälle kätevä teknologia (KÄKÄTE) oli Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön keskusliiton yhteinen hanke vuosina 2010–2014.

Raporttia voi tilata paperiversiona Vanhustyön keskusliitosta sähköpostitse tuote a vtkl.fi sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitosta Vallista (http://www.valli.fi/julkaisut/tilauslomake/).Takaisin