Vuoden vanhusteko 2015 palkinto Etelä-Karjalaan Eksoten kotikuntoutusmallille

Vuoden vanhusteko 2015 palkinto Etelä-Karjalaan Eksoten kotikuntoutusmallille

Viestintä, 4.10.2015

Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Eksoten kehittämän monimuotoisen ja monialaisen kotikuntoutuksen mallin. Palkinto jaettiin Kajaanissa 4.10.2015 valtakunnallisessa Vanhustenpäivän juhlassa.

Eksoten kotikuntoutusta on kehitetty vuodesta 2010 lähtien. Tällä hetkellä kotikuntoutus jakautuu kolmeen sektoriin: varhainen puuttuminen, kotihoitoa koordinoiva kuntoutus ja monialainen kotikuntoutus. Varhaiseen puuttumiseen kuuluvat mm. hyvinvointia edistävät kotikäynnit, palvelutarpeen arvioinnin tuki ja terveyden edistämisen yhteistyö järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

– Kotihoidon koordinoivassa kuntoutuksessa fysioterapeutit toteuttavat kotihoitoon tuleville uusille asiakkaille neljän viikon kuntouttavan arviointijakson yhteistyössä kotihoidon vastuuhoitajan kanssa. Jakson tavoitteena on arvioida ja tukea asiakkaan jäljellä olevaa toimintakykyä. Todellinen palvelutarve arvioidaan ja siitä tehdään sopimus vasta jakson päätteeksi, kertoo kotikuntoutuksen vastaava Riikka Lehmus Eksotesta.

Monialaisella kotikuntoutuksella pyritään tukemaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyä ja selviytymistä arjessa muun muassa moniammatillisen yhteistyön, fysioterapian ja toimintaterapian keinoin. Mallin taustalla on useamman vuoden kehittämistyö ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi. Asiakkaan oma tavoite ohjaa koko kuntoutustapahtumaa.

– Kotikuntoutusmallien luomisessa tärkeää on ollut henkilöstön osaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta. Aluksi kotihoidon 450 työntekijästä koulutettiin 80 kuntoutumisvastaavaa, jotka alkoivat työskennellä säännöllisesti parina fysioterapeutin kanssa. Parityöskentelyssä keskityttiin ikääntyneen toimintakyvyn arviointiin, kuntoutumissuunnitelman laatimiseen sekä aktivoivan arjen harjoitteiden suunnitteluun ja toteutukseen, toteaa projektikoordinaattori Tarja Viitikko Eksotesta.

Tavoitteena elämänlaadun paraneminen

Vuonna 2014 Eksotessa tehtiin organisaatiouudistus, jossa kuntoutukselle perustettiin oma organisaatio ja kuntoutus nostettiin kuntayhtymän strategian kärkeen. Tavoitteena kotikuntoutuksessa on asiakkaan osallistaminen omaan arkeensa, hänen toimintakykynsä ja elämänlaatunsa paraneminen sekä palvelutarpeen vähentyminen.

– Organisaation näkökulmasta toiminnalla tavoitellaan todellisten asiakkuuksien tunnistamista, asiakkuuden keston lyhenemistä sekä raskaan palvelutarpeen siirtymistä. Mittareina käytetään mm. asiakas- ja omaispalautetta, asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen euromääräistä käyttöä vuosittain, kotihoidon asiakkuuksien syntyä, avun tarvetta ja käyntien määrää, selventää Eksoten kehittämisjohtaja Merja Tepponen.

Eksoten kuntoutusjohtaja Markku Hupli toteaa, että uudistustyön ansiosta kuntayhtymässä on saavutettu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuosien 2012–2014 aikana 2,3 miljoonan euron säästö. Esimerkiksi kotihoidon kuntouttavilla arviointijaksoilla voidaan usein vaikuttaa vähentävästi asiakkaan palveluntarpeeseen tai poistamaan säännöllisen kotihoidon tarve jopa kokonaan. 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksoten jäsenkuntia ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Kuntoutuksen malli palkittiin sen vaikuttavuudesta

– Eksoten kehittämä toimintamalli on vahva esimerkki kuntoutuksen vaikuttavuudesta, Siksi palkintoraati halusi nostaa kotikuntoutuksen palkittavaksi, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin. Malli on sovellettavissa ja se on erittäin ajankohtainen, koska kotona asuminen mahdollisimman pitkään on nostettu hallitusohjelmassakin vanhustyön keskiöön.

– Palkintohakemukset kertovat, että Suomessa tehdään paljon hyvää ja esimerkillistä vanhustyötä, markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta lisää.

Hakemuksia Vuoden vanhusteko -palkintoon tuli yhteensä 22. Suuruudeltaan 5000 euron palkinto jaettiin nyt 8. kerran. Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa vanhustyön kehittämiseen ja tuoda esille toimivia malleja. 

Kuva: Palkinnon vastaanottivat kehitysjohtaja Merja Tepponen (vas) toimitusjohtaja Pentti Itkonen, fysioterapeutti Riikka Lehmus, projektikoordinaattori Tarja Viitikko sekä kuntoutusjohtaja Markku Hupli Eksotesta.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Satu Helin, VTKL, 050 428 5244, satu.helin(@)vtkl.fi

Kehittämispäällikkö Merja Tepponen, Eksote, 0400 655 197, merja.tepponen(@)eksote.fi

Kuntoutusjohtaja Markku Hupli, Eksote, 044 7915516, markku.hupli(@)eksote.fi

Kotikuntoutuksen vastaava Riikka Lehmus, Eksote, 040 127 4128, riikka.lehmus(@)eksote.fi

Projektikoordinaattori Tarja Viitikko, Eksote, 040 139 0270, tarja.viitikko(@)eksote.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, VTKL, 050 421 0762, leena.valkonen(@)vtkl.fi

Pressmeddelande på svenska:

Meddelande Årets äldregärning 2015 R
38 KB, päivitetty 2.10.2015


Takaisin