Laatu ja vaikuttavuus vanhuspalvelujen keskiöön

Laatu ja vaikuttavuus vanhuspalvelujen keskiöön

Viestintä, 21.8.2015

Vanhustyön keskusliiton jäsenistö kokoontui kaksipäiväiseen liittokokoustapahtumaan, joka pidettiin Helsingissä Suomen kansallismuseossa 20.–21.8.2015. Kokouksessa hyväksyttiin kolmivuotissuunnitelma vuosille 2016–2018. Kauden teemana on Tavoitteellista toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi. Kokouksessa laadittiin seuraava julkilausuma:

Järjestöillä on pitkät perinteet ja osaamista etenkin ennaltaehkäisevän ja vertaistoiminnan järjestämisessä sekä uusien toimintamallien kehittämisessä. Niiden rooli ihmisten tarpeiden tunnistamisessa tulee ottaa osaksi sote-rakenteiden kehittämistä. Järjestöt ovat keskeinen kotimainen palvelutuottaja. Niille on tärkeää toiminnan laatu ja vaikuttavuus. Mahdollinen ylijäämä käytetään iäkkäiden ihmisten hyväksi.

Liittokokous edellyttää kunnilta ja sosiaali- ja terveyspalveluista päättäviltä tahoilta, että

  • Julkinen valta turvaa ikääntyneille kansalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Palveluiden järjestämisessä tulee lähtökohdaksi asettaa iäkkään ihmisen kuuleminen ja hänen yksilölliset tarpeensa. Palvelut on järjestettävä niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi.

  • Paikallista yhteistyötä on vahvistettava kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi sekä palvelutuotannon monipuolisuuden ja vapaaehtoisen kansalaistoiminnan turvaamiseksi.

  • Palvelusetelin käyttöä on laajennettava asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden toteuttamiseksi. Palvelusetelin arvo on määritettävä niin, että se on iäkkään ihmisen kannalta riittävä. Asiakkaalla on oikeus saada palvelusetelin käyttöön ja valinnan tekemiseen ohjausta ja neuvontaa. 

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa ja kilpailutuksissa on huomioitava yleishyödyllisten järjestöjen yhteiskunnallinen ja alueellinen merkitys palvelutuotannossa. 

  • Palvelujen kokonaislaatu ja vaikuttavuus tulee olla keskiössä. Palvelujen kilpailutuksissa pääasiallinen valintaperuste ei siis saa olla halvin suoritehinta.  

Vanhustyön keskusliiton puheenjohtajana jatkaa ylijohtaja, YTT Elli Aaltonen ja valtuuston puheenjohtajana VTT Markku Lehto. Liiton valtuustoon valittiin 24 jäsentä varajäsenineen, jotka edustavat liiton laajaa jäsenkenttää kautta Suomen. Keskusliiton jäsenistöön kuuluu noin 340 ikääntyneiden ihmisten hyväksi toimivaa kansalais- ja kansanterveysjärjestöä sekä vanhustyötä toteuttavaa yhdistystä tai säätiötä. Liittokokous pidetään joka kolmas vuosi. 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Satu Helin, 050 428 5244, satu.helin(at)vtkl.fi

Viestintäpäällikkö Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi

Kuva ylhäällä: Keskusliiton puheenjohtajana jatkaa YTT Elli AAltonen ja valtuuston puheenjohtajana VTT Markku Lehto.Alakuvassa Vanhustyön keskusliiton vastavalittuja valtuutettuja, puheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja Satu Helin.

Valtuutetut


Printtaa tiedote

Liittokokous julkilausuma final21082015
55 KB, päivitetty 21.8.2015

Uttalande på svenska

Uttalande förbundsmöte 21082015 R
29 KB, päivitetty 24.8.2015


Takaisin