VTKL:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta

VTKL:n lausunto hankintalain kokonaisuudistuksesta

Viestintä, 26.6.2015

Vanhustyön keskusliitto on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausuntonsa hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä ja sen sisältämästä lakiehdotuksesta.

Lausunnossaan Vanhustyön keskusliitto esittää, että on erittäin tärkeää, että tulevassa hankintalaissa huomioidaan ikääntyneille ihmisille ja vanhuksille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa niiden erityisluonne ja merkitys ikääntyneille henkilöille. Lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on noudatettava ensisijaisesti.

Hankinnoissa tulee myös turvata paikallis­tason verkostojen ja järjestöjen sekä niiden tekemän kansalaistoiminnan säilyminen.

Hankittaessa sosiaali- ja terveyspalveluita tulee kuulla palvelunsaajia ja asettaa heidän yksilölliset tarpeensa etusijalle. Asiakkaan oman valinnan toteutuminen on turvattava palveluita hankittaessa, kuten keskusliitto on esittänyt kannanotossaan Näkemyksiä hyvästä hankinnasta.

Keskusliiton lausunto kokonaisuudessaan:

Lausunto TEMille hankintalain uudistuksesta koskevasta mietinnöstä 24.6.2015
213 KB, päivitetty 3.3.2016

Vanhustyön keskusliiton näkemyksiä hyvästä hankinnasta:

VTKLn näkemyksiä hyvästä hankinnasta 22.4.2015
182 KB, päivitetty 3.3.2016


Takaisin