KÄTKETYT ÄÄNET – 10 vuotta toimintaa ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi

KÄTKETYT ÄÄNET – 10 vuotta toimintaa ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi

Viestintä, 11.6.2015

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään tänä vuonna Suomessa kymmenettä kertaa. Kampanjan päätapahtumana järjestetään juhlaseminaari 15.6 klo 12–16 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Helsingissä.

Seminaarin teemana on kuinka ammattilaisena toimin, jos epäilen ikääntyneen kokeneen kaltoinkohtelua.
Tutkimusten mukaan joka neljäs yli 60-vuotias nainen joutuu vuosittain lähisuhteissaan kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelija on useimmiten oma puoliso tai aikuinen lapsi. Taloudellinen hyväksikäyttö on tällä hetkellä kasvava rikostrendi, sanoo toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja Turvalisuuden vanhuuden puolesta - Suvanto ry:stä.

Kätketyt äänet kampanjapäivää toteutetaan Suomessa yhteistyössä useiden eri organisaatioiden
ja yhteisöjen kanssa. Yhteistä organisaatioille on se, että he haluavat olla edistämässäikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä ja turvallista vanhuutta. Kansainvälisesti kampanjapäivä on YK:n virallistama. 


– Valitettavasti ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta on edelleen vaiettu aihe. Juhlaseminaari on suunnattu kaikille niille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ikääntyneitä ihmisiä kotihoitoa, hätäkeskustoimintaa ja poliisia myöten. Miten tunnistaa kaltoinkohtelu, keille siitä tulee ilmoittaa ja miten sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä on huomioitu tuki- ja jatkotoimet kaltoin kohdellulle henkilölle. Ns. vanhuspalvelulaki ja uusi sosiaalihuoltolaki nostavat esiin ilmoittamisvelvollisuutta, miten näitä pykäliä toteutetaan ja tulisi toteuttaa ja miten tilanteisiin vastataan, Serpola-Kaivo-oja pohtii. 

Tapahtumia on myös muualla Suomessa mm. Oulussa. Lisätietoa nettisivuilta www.katketytaanet.fi. 

Kätketyt äänet -kampanjan valtakunnallisessa työryhmässä mukana ovat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kirkkohallitus, Naisten linja, Poliisiammattikorkeakoulu, Raiskaus- ja kriisikeskus Tukinainen, Suomen Geronomiliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Svenska pensionärsförbundet r.f, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Vanhustyön keskusliitto ry ja Valvira. 


Lisätietoja, haastattelupyynnöt ja yhteydenotot:
Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja 040 848 2277

Toimistosihteeri Tiina Salomäki-Vehmersuo 050 446 8014
etunimi.sukunimi a suvantory.fiTakaisin