Vanhustenviikon viestejä tuhatmäärin postituksessa

Vanhustenviikon viestejä tuhatmäärin postituksessa

Viestintä, 25.5.2015

Valtakunnallista vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään lokakuussa 4.–11.10. Vanhustyön keskusliitto on nostanut viikon teemaksi Tulevaisuutta rakentamaan – Bygg för framtiden!

Keskusliitto on tuottanut jälleen teemalehden ja julisteen kannustaakseen eri yhteisöjä kehittämään toimintaa ikääntyneiden ihmisten hyväksi ja järjestämään tapahtumia Vanhustenviikolla. Materiaalia jaetaan toukokuun aikana yhteensä yli 2 500 osoitteeseen mm. kuntiin, järjestöihin, oppilaitoksiin, seurakuntiin ja palvelutaloihin.

Vanhuuseläkeiästä on muodostumassa työelämäiän pituinen, jopa 30–40 vuoden pituinen ajanjakso. Teemamme, tulevaisuutta rakentamaan, tuo mieleen rakennusprojektin. Rakennuksen suunnittelussa eri vaiheet liitetään toisiinsa peräkkäin sekä samanaikaisesti ja lisäksi on mietittävä miten rakennus tulee valmiiksi, miten siellä on hyvä elää ja liikkua, miten varaudutaan huonoon säähän ja yllätyksiin, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin Vanhustyön keskusliitosta.

– Vanhuuteen varautuminen on kuin tekisi oman elämän strategiaa. Talo rakennetaan vankalle maaperälle ja vastaavasti vanhuusikää kannattaa suunnitella omista vahvuuksista käsin. Usko oppimisen mahdollisuuksiin kannustaa selviytymiseen ja osallistumiseen muuttuvassa yhteiskunnassa, Helin kiteyttää.


Lehden sisällössä tulevaisuuteen varautumista käsittelevät useat asiantuntijat ja aihetta avataan myös käytännön esimerkkien avulla. Lehti on luettavissa sähköisenä keskusliiton nettisivuilla.

Vanhustenpäivän pääjuhlaa vietetään 4.10.2015 Kajaanissa. Juhlaa valmistellaan yhdessä Kajaanin kaupungin, vanhusneuvoston ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.


Tiistai 6.10. on kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin rohkaistaan iäkkäitä ihmisiä tutustumaan tietokoneisiin ja nettiin ja kannustetaan eri yhteisöjä ja vertaisia järjestämään opastusta laitteiden käytössä. Vanhustyön keskusliitto koordinoi teemapäivää ja liiton verkkosivuilta SeniorSurf-päivä löytyy ideoita tapahtumien järjestämiseksi.

Vanhustyön keskusliitto on runsaan 340 vanhusten hyväksi työskentelevän yhteisön keskusjärjestö. Jäsenyhteisöt tuottavat mm. erilaisia palveluja sekä järjestävät monipuolista vapaa-ajan toimintaa ikääntyneille ihmisille sekä organisoivat vapaaehtoistoimintaa. Liiton jäseninä on myös valtakunnallisia eläkeläis- ja potilasjärjestöjä sekä tutkimusyhteisöjä. Raha-automaattiyhdistys tukee avustuksin keskusliiton toimintaa. Toinen keskeinen rahoittaja on Suomen Kansanterveysyhdistys.

Lisätietoja
Satu Helin, toiminnanjohtaja, 050 428 5244
Leena Valkonen, viestintäpäällikkö, 050 4210 762
etunimi.sukunimi a vtkl.fi
www.vtkl.fi
Takaisin