Oulun eloisat palkittiin TERVE-SOS-kilpailussa

Oulun eloisat palkittiin TERVE-SOS-kilpailussa

Viestintä, 7.5.2015

Vanhustyön keskusliiton koordinoimassa Eloisa ikä -ohjelmassa mukana olevan Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kehittämä Muistoista musiikiksi -menetelmä on saanut valtakunnallisen TERVE-SOS-palkinnon. Muistiyhdistyksen Maaret Meriläinen ja Minna Kangas vastaanottivat palkinnon Jyväskylässä TERVE-SOS-tapahtumassa 7.5.2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Järjestelmät-osaston osastopäällikkö Markku Pekuriselta.

– Tällaisen palkinnon ja tunnustuksen saaminen on merkitsee meille muistisairaiden kanssa työskenteleville todella paljon, iloitsee Maaret Meriläinen. Silti uskon, että vielä huomattavasti suurempi merkitys tällä on muistisairaille itselleen, heidän läheisilleen ja siten hyvin monille suomalaisille. Koskettaahan muistisairaus välillisesti satoja tuhansia Suomessa. Muistisairaat ikäihmiset olivat itse mukana kehittämässä menetelmää. Heidän mielestään tällaiseen ryhtyminen vaatii uskallusta ja rohkeutta. Ei vain ryhmäläisiltä vaan myös ohjaajilta.

Musiikkia yhdessä muistisairaiden kanssa

Palkintoperustelut laatineen arviointiraadin mukaan "Muistoista musiikiksi -menetelmän keskeinen ajatus on luoda uutta yhdessä muistisairaiden kanssa, ei heille jonkun toisen toimesta. Toimintamalli on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja iloa tuottavaksi. Lisäksi raadin mielestä tuotosten työstäminen noinkin pitkälle on innovaatio. Mallin hyödyntäminen on tehty helpoksi ja se soveltuu sekä ammattilaisten että vapaaehtoisten käyttöön. Toimintamalli on aidosti osallistava ja ihmistä arvostava. Lisäksi siinä on moderni ote perinteiseen asiaan.
– Iso kiitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle; Muistoista Musiikiksi -toimintamallin palkitseminen sosiaali- ja terveysalan innovatiivisena kehittämistyön ratkaisuna tukee myös meidän ’asennetyötä’, jota teemme yrittäessämme muuttaa mielikuvaa muistisairaiden oletetusta osaamattomuudesta. Kiitokset kuuluvat myös Raha-automaattiyhdistykselle, jonka tuella olemme Eloisa ikä -ohjelmaan kuuluvassa Vielä virtaa -hankkeessamme pystyneet tällaista ennakkoluulotonta kehittämistyötä tekemään, sanovat Maaret Meriläinen ja Minna Kangas.
– Nyt vain toivomme, että mahdollisimman monet innostuvat Muistoista Musiikiksi -toimintamallista ja ottavat sen käyttöön, jotta se leviäisi Innokylän kautta koko maahan ja miksei maailmallekin. Englanninkielinen versio Memories to Music on jo tehty ja esitelty Alzheimer Europe -konferenssissa Glasgowissa, jossa se herätti suurta kiinnostusta. 

Linkki toimintamalliin Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli1255606

Linkki Muistoista musiikiksi -menetelmästä 4.5.2015 Potilaan Lääkärilehdessä julkaistuun artikkeliin.

Kuvassa Maaret Meriläinen (vas.) ja Minna Kangas esittelevät Memories to Music posteria Glasgowissa.Takaisin