Kunnat tarjoavat saattohoitoa yhä useammin kotiin

Kunnat tarjoavat saattohoitoa yhä useammin kotiin

Viestintä, 7.5.2015

Ylen 7.5. uutisen mukaan suurten kuntien ohella myös pienemmät ovat innostuneet tarjoamaan sairaaloiden vuodeosastoilla tapahtuvan hoidon vaihtoehdoksi kotisairaalahoitoa. Saattohoito on sairaalahoitoa, jota on perinteisesti annettu Suomessa sairaaloiden vuodeosastoilla.

Kotisairaalahoito voi olla tarkoituksenmukainen vaihtoehto mm. leikkaustoimenpiteiden jälkeen, erityisosaamista vaativien pitkäaikaissairauksien hoidossa sekä elämän viimehetkinä saattohoitona. Terveydenhuollon henkilöstön tekemien toimenpiteiden lisäksi iäkäs henkilö voi tarvita kotiinsa myös kotihoidon palveluja sekä turvallisuuden tunnetta ylläpitävää läsnäoloa, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin Vanhustyön keskusliitosta.

Vanhustyön keskusliiton omistaman kotihoitoyhtiö VTKL-palvelut Oy:n kautta on hankittu tukea iäkkään vanhuksen tueksi tai saattohoitovaiheeseen. Tukea on pyydetty joko useamman tunnin ajaksi päivittäin ja on myös tilanteita, joissa VTKL on ollut tukena koko vuorokauden pitkiäkin aikoja. Asiakkaat ja omaiset ovat olleet järjestelyyn tyytyväisiä.

Vanhustyön keskusliitto ja osa jäsenjärjestöistä osallistuu valtakunnalliseen Terho-kodin koordinoimaan Saattohoito-hankkeeseen. Hankkeessa on mukana 10 valtakunnallista keskusjärjestöä, jotka tuottavat omille jäsenjärjestöilleen suosituksia.

Toiminnanjohtaja Satu Helinin mukaan on hyvä, että kehitetään vaihtoehtoisia malleja kuoleman normalisoimiseksi.

– Vuosia, jopa vuosikymmeniä on kritisoitu sitä, että kuolema on medikalisoitu ja laitostettu. On monia ihmisiä ja lukuisia sairausryhmiä, joissa tarvitaan lääketieteellistä apua elämän loppuvaiheessa, ja hoito sairaalassa tai palvelukodissa on tarpeen. On myös ihmisiä, jotka haluavat elää tämän vaiheen kodeissaan. Harva haluaa kuitenkaan olla yksin.

Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestö Jyränkölän Setlementti Heinolasta palkittiin viime vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella toimintamallista, jossa vapaaehtoisia on koulutettu tueksi saattohoitoon ja sitä kautta on voitu niin toivottaessa turvata ympärivuorokautinen läsnäolo. Palautteen mukaan saattohoidossa olevat ovat kokeneet olonsa turvalliseksi, koska ei ole tarvinnut olla yksin.

Keskusliiton arvojen mukaista toimintaa on, että jokaisella olisi hyvä elämä loppuun asti, sanoo toiminnanjohtaja Satu Helin. 

VTKL-palvelut Oy:n toimintaan voit tutustua tästä linkistä.Takaisin