Hyvän vanhuuden puolesta – keskusliiton valtuusto koolla kevätkokouksessa

Hyvän vanhuuden puolesta – keskusliiton valtuusto koolla kevätkokouksessa

Viestintä, 22.4.2015

Vanhustyön keskusliiton valtuusto päätti kuluneen kolmivuotiskautensa kevätkokouksessaan tänään. Toimintakaudella liiton teemana oli Hyvän vanhuuden puolesta.

Toimintakaudella oli kolme tavoitekokonaisuutta: parantaa iäkkäiden ihmisten hyvinvointia, vahvistaa yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa ja kehittää keskusliiton omaa toimintaa.

Miten tavoitteissa onnistuttiin, sitä arvioi keskusliiton puheenjohtaja Elli Aaltonen kokouksen avauksessa. Toimintaympäristön muutokset ovat olleet jäsenistölle haasteellisia mm. kiristyneen yleisen taloustilanteen ja useiden lainsäädäntöuudistusten kautta. Iäkkäiden ihmisten hyvinvointi ei Aaltosen mukaan ole yleisesti ottaen parantunut valtakunnassa viimeisen kolmen vuoden aikana.

– Tässä hyörinässä on menty vanhusten ja iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä jopa huonompaan suuntaan. Vanhustyön keskusliitto on osaltaan tehnyt vahvasti vaikuttamistyötä ja onnistunut tehtävässään hyvin. Keskusliitto on ollut kuultavana mm. useiden lakien valmistelussa. Arvokkaan vanhuuden merkitystä on pidetty esillä puheissa, kirjoituksissa ja median keinoin. Keskusliitto on järjestänyt Aluefoorumeita jäsenyhteisöjen, kuntien ja eri yhteistyökumppaneiden verkottumisen tueksi. Lisäksi jäsenistölle on tarjottu koulutusta ja neuvontaa.

Ihmisten elinolosuhteita on parannettu mm. liiton valtakunnallisen korjausneuvonnan sekä yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-toiminnan kautta yhteistyössä laajan jäsenkentän kanssa. Eloisa ikä ohjelman 25 osaprojektin kautta järjestöt tuottavat monipuolisia osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia ikääntyneille ihmisille. 

Vanhustyön keskusliitto on uudistumishaluinen ja omaa sisäistä ja ulkoista toimintaa on kehitetty mm. brändiuudistuksen kautta. Suomessa ollaan kuitenkin edelleen tilanteessa, jossa järjestöjen voimaa ei ole täysin ymmärretty yhteiskunnallisena voimavarana, Aaltonen painotti.

Valtuuston puheenjohtajan Markku Lehdon alustamana käytiin aktiivista keskustelua kuluneesta kaudesta ja uusista tavoitteista. Hänen mukaansa vanhustyö tulisi ymmärtää nykyistä laajempana käsitteenä, se sisältää paljon muutakin kuin hoitoa ja hoivaa esimerkiksi kulttuuria ja liikuntaa. Kilpailutuksissa tulisi myös ottaa huomioon järjestötoiminnan tuottama lisäarvo. Järjestöjen vahvuutena on aina ollut vahva panostus innovatiiviseen kehittämiseen sekä ihmisten hyvinvoinnin edistämistarpeiden tunnistamiseen.

Valtuusto kantoi huolta kuntataloudesta ja siitä, että halvinta hintaa kilpailuetuna pidettäessä palvelujen sisältö yksipuolistuu ja kehittäminen jää vähiin. Arvokkaan vanhuuden perusedellytykset eivät aina toteudu, jos kilpailutuksen kriteerinä on vain halvin hinta

Vanhustyön keskusliiton valtuuston uudet luottamushenkilöt valitaan elokuussa pidettävässä liittokokouksessa.

Kuvassa Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Elli Aaltonen (oik.) ja toiminnanjohtaja Satu Helin.

Tietoa liiton toiminnasta oheisessa vuosikertomuksessa.

VTKL vuosikertomus 2014 NETTI indd
2.1 MB, päivitetty 24.4.2015


  Takaisin