Ystäväpiiri-toiminta esittäytyy Yksinäisyysfoorumissa Säätytalolla

Ystäväpiiri-toiminta esittäytyy Yksinäisyysfoorumissa Säätytalolla

Viestintä, 31.3.2015

VTKL on tehnyt työtä ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi vuodesta 2006 luomalla Ystäväpiiri-toimintamallin. Ystäväpiiri-toiminta on mukana Säätytalolla 1.4. Yksinäisyysfoorumissa.

Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämä tieteellisesti vaikuutavaksi todettu ja rekisteröity toimintanmalli ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Valtakunnallista toimintaa on toteutettu vuodesta 2006 lähtien. 

Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut jo useita tuhansia iäkkäitä ihmisiä ja koulutettuja ohjaajia on 670 ympäri Suomea. Ryhmän tavoitteena on osallistujien yksinäisyyden tunteen lievittäminen sekä uusien ystävien löytäminen. Osallistujat ovat ryhmiin tyytyväisiä: 98 % suosittelee toimintaa muille. Ystäväpiiri-mallia hyödynnetään aktiivisesti mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Toimintaa toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Vanhustyön keskusliiton Senioritoiminta on suunnattu ikääntyneiden ihmisten osallisuuden vahvistamiseen. Se organisoi pääkaupunkiseudulla ryhmä-, vapaaehtois-, tiedotus- ja virkistystoimintaa kotona asuville ikääntyneille ihmisille. Lisäksi Senioritoiminta järjestää valtakunnallisesti ryhmätoiminnan koulutuksia ja toimii vapaaehtoistoiminnan organisoinnin asiantuntijana.

Yksinäisyysfoorumi on sosiaali- ja terveysministeri Laura Rädyn koollekutsuma tilaisuus, jossa kuullaan puheenvuoroja yksinäisyydestä ja keskustellaan keinoista, joilla yksinäisyyttä voidaan ehkäistä. Foorumia voi seurata verkossa http://videonet.fi/stm/20150401/. Aiheesta käytävään keskusteluun sosiaalisessa mediassa pääsee mukaan käytäämällä #yksinäisyys-tunnistetta.Takaisin